Debatt

Kort sagt, mandag 16. juli

  • Debattredaksjonen

Proteinvekster, arbeidsplasser og cannabis. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Melk og kjøtt er fortsatt bærebjelker i norsk matforsyning

I debattinnlegget «Feil resept fra Stordalen og Stoltenberg» i Aftenposten 27. juni påpeker vi at mulighetene for å dyrke proteinvekster i Norge er sterkt begrenset. I et svar 10. juli opplyser professor Anne Kjersti Uhlen (NMBU) at proteinvekstene kan erstatte maksimalt 10 prosent av animalske proteiner i vårt kosthold, og bekrefter dermed dette poenget i vårt innlegg.

Ettersom befolkningen i Norge øker med rundt en halv million pr. tiår vil dette bidraget fra planteprotein bli lavere enn hun har beregnet. Regnestykkene baserer seg også på en viktig forutsetning om at avlingene er stabile fra år til år. All erfaring med dyrking av både korn og proteinvekster i Norge viser at avlinger og kvalitet varierer mye mellom år, som følge av værforholdene.

Ekstremtørken vi har nå går hardt ut over matkornområdene på Østlandet, der det er klimatisk mulig å dyrke proteinplanter. Dette viser med all tydelighet hvor sårbar matproduksjonen er for klimaendringer også her hos oss, og hvor viktig det er å ha flere bein å stå på for å sikre vår matforsyning fremover. For Norge innebærer dette å utnytte arealene slik at vi kan produsere mest mulig mat fra både planter og husdyr. Produksjon av melk og kjøtt vil derfor fortsatt være bærebjelker i norsk selvforsyning av mat.

Laila Aass, forsker, og Odd Magne Harstad, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)


Jobbene skapes ikke på SVs skrivebord

Skal vi skape nye jobber og større verdier for fellesskapet må bedriftene få bruke tiden på å skape mer, ikke rapportere og skatte mer.
Torgeir Fylkesnes (SV) finner i et innlegg i Aftenposten 5. juli frem spretterten og fyrer av gårde tom kritikk mot næringsministeren. I likhet med SVs næringspolitikk bommer han grovt.

Mange av påstandene faller på sin egen urimelighet. Fylkesnes hevder for eksempel at det er venstresiden som «har gjort Norge rikt». Det er en underlig holdning ovenfor de mange kvinner og menn som gjennom generasjoner har gått på jobb for å skape verdier for samfunnet og for å forsørge sin familie. Dette kommer dessuten fra partiet som vil legge ned vår største næring, norsk olje og gass, og som stadig foreslår mer byråkrati og brutale skatteøkninger i milliardklassen for bedrifter og folk flest.

Høyre skal fortsette arbeidet for mer verdiskaping og prioriterer derfor det viktigste først; forskning, kunnskap og samferdsel. Nå ser vi resultater – norsk økonomi er i klar bedring, nye jobber skapes og flere kommer i jobb!

Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)

Legalisering av cannabis gir flere problemer

I Aftenposten 10. juli skriver Civitas Eirik Løkke at cannabis er farlig, men at forbudet er farligere. Avholdsorganisasjonen IOGT er sterkt uenig. Forbudet har en klar preventiv effekt. En Sentio-undersøkelse (2015) viser at 84 prosent av befolkningen tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig. Statlige utsalgssteder vil gi cannabis en legitimitet som kan føre til at oppfattelsen av risiko synker. Redusert risikooppfatning bidrar igjen til å senke terskelen for bruk.

Løkke mener det er ukontroversielt å hevde at cannabis er mindre skadelig enn alkohol. Men det ene erstatter ikke det andre. Norsk forskning viser at alkohol og cannabis brukes sammen i 80 prosent av tilfellene (Pape 2009). De som bruker cannabis er også de som drikker mest alkohol. Vi trenger ikke problemene med cannabis på toppen av de enorme lidelsene vi allerede har på grunn av alkohol. At regulert cannabisomsetning vil fjerne markedet for ungdom vet vi fra alkoholområdet at er svært lite sannsynlig.

Rusforskning viser at økt tilgjengelighet fører til økt bruk. Dersom flere bruker et rusmiddel, vil nødvendigvis også flere få problemer.

Hanne Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT i Norge

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt