Debatt

Massemigrasjon er et epokegjørende fenomen. Italia har allerede tatt grep. | Alberto Colella

  • Alberto Colella
    Italias ambassadør til Norge
Ambassadør Alberto Colella.

Et uregulert marked oppfordrer ikke til uregulert innvandring, men motsatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selv om jeg deler noen av bekymringene UDIs direktør Frode Forfang uttrykker, vil jeg gjerne understreke et par hensyn.

Innlegget til Forfang, som ble trykket 5. juli, gir et forenklet bilde - blandet med stereotypier (som ofte er situasjonen når man arbeider med italienske anliggender) - av et kompleks fenomen:

Årsakene til den massive migrasjonen de siste årene er multidimensjonale og ikke begrenset til det uregulerte markedet som en trekkfaktor.

Bidrar til økning i svart økonomi

Jeg er redd forbindelsen mellom migrasjon og det uregulerte markedet absolutt er omvendt, sammenlignet med den som er fokusert på i artikkelen.

Det virker for meg som det ikke er sant at det uregulerte markedet oppfordrer til uregulert innvandring, men heller det motsatte.

Tilstedeværelsen av ulovlige innvandrere bidrar til en økning i en ikke-oppgitt eller svart økonomi.

Dette er grunn til videre å kjempe mot uregulert migrasjon som finner sted utenom ordinære og legale kanaler.

Diskuterer gjerne med Forfang

Den italienske regjeringen har allerede tatt grep. Ikke bare for å begrense antall ulovlige innvandrere som kommer, men også sette fart på prosedyrene for å vurdere asylsøknader og gi internasjonal beskyttelse (den tidligere italienske regjeringen startet med å gjøre dette, så dette er en tverrpolitisk sak).

Dette blir gjort nettopp for å unngå tilstedeværelsen av papirløse utlendinger, eller med udefinert rettslig status, på italiensk territorium.

Massemigrasjon er et epokegjørende fenomen for starten av dette århundret. Vi må unngå, så godt det lar seg gjøre, å gi forhastede tolkninger, basert på stereotypier og klisjeer.

Jeg vil med glede diskutere problematikken med Frode Forfang.

Oversatt av Adelina Trolle Andersen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Migrasjon
  2. Flyktningkrisen i Europa
  3. Italia