Debatt

Billigere med små og trange leiligheter? Johan Ditlef-Martens og Ketil Moe

  • Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe, sivilarkitekter MNAL

Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten hadde fredag 20. april et større oppslag om at det i dag bygges mange trange småboliger med tvilsomme planløsninger. Erling Dokk Holm følger opp 23. april med synspunkter på den arkitektoniske kvaliteten.

Det er flott at boligkvalitet løftes frem som et viktig tema. Det er enighet om at dagens småboliger bør unngås, men skepsis til bruk av ytterligere krav og normer. Begge artiklene og det offentlige ordskifte om boligkvalitet retter søkelys på sammenheng mellom kvalitet og pris, noe vi ønsker å utdype under.

Salgspris dobbelt så høy som byggepris

Det hevdes at skal vi få bygget nok boliger som folk med normal eller lav inntekt skal kunne kjøpe seg, må arealet ned og utnyttelsen og etasjehøyden opp. Dette er gjentatt så ofte at det er sunket inn som en udiskutabel sannhet, også i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

  • Nye tall for boligprodusentene: Nedgang i salg og igangsetting av nye boliger

Men slik er det jo ikke. I Oslo selges nye boliger for rundt 100.000 kroner kvadratmeteren. Det er dobbelt så mye som det koster å bygge boligen. Rene byggekostnader ligger på rundt 50.000 kroner kvadratmeteren. De resterende 50.000 må da være pris for råtomten og derved en pen fortjeneste for tomteeier og/eller utbygger, som kanskje tidligere har kjøpt tomten for en langt lavere pris enn dagens markedsnivå.

Stor prisstigning, store overskudd

Regnestykket underbygges av at både Selvaag Bolig og OBOS de siste årene har gått med enorme overskudd. Ifølge bladet Kapital 2/1017 må Selvaag befinne seg i «Nirvana». Selvaag Bolig-aksjen steg med 70 prosent i 2016. OBOS befinner seg nok også i en syvende himmel med et overskudd på over tre milliarder i 2017.

De selger en ettromsleilighet på 30 kvadratmeter på Fornebu til 3,3 millioner. Boligprisene har utviklet seg helt uavhengig av byggekostnadene og den generelle prisstigningen. Ifølge HolbergFondene kostet en 50 kvadratmeter stor bolig i Oslo i 1996 to ganger en gjennomsnittlig årsinntekt i Norge. I 2017 syv ganger så mye.

Ikke lettere med små leiligheter

Tallenes tale er tydelig. Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp.

Frem mot år 2000 holdt norske boligprosjekter i byene i all hovedsak en god kvalitet. Torommeren var på rundt 50–55 kvadratmeter og var overkommelig for en person i fullt arbeid. Man kunne etablere seg og få et barn før man eventuelt så seg nødt til å se seg om etter noe større. Utearealene var gode og solfylte, godt egnet for lek og opphold. Vi bør tilbake dit.

Det må bli slutt på å kjøre høye kostnader foran seg som begrunnelse for mye av den dårlige boligkvaliteten vi ser i byene i dag.

Forfatterne har nylig utgitt boken «Hva er en god bolig? Boligens utvikling i Norge fra 1650 til 2017».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Bolig
  2. Selvaag Bolig
  3. Boligsalg
  4. Boligmarkedet