Debatt

17 naboer: Vi ønsker et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia velkommen

  • 17 naboer
    Se nederst i innlegget for navnene
Fra venstre: Oddvar Hansen, Even Frogh, Elin Holmen, Sjur Gautneb, Liv Fagerhøi og May Adam er blant naboene som hilser plasseringen av et nasjonalt 22. juli-minnesmerke velkommen hit, til Utøya-kaia der MS «Thorbjørn» (i bakgrunnen) fortsatt går i skytteltrafikk til og fra Utøya.

Vi er 17 naboer ved Utøya som nå velger å si fra. Vi opplever at vi blir hørt av Statsbygg og vil ikke støtte en rettssak, slik noen andre naboer krever.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  • Les også nyhetssaken: – Det er ikke vi som er ofrene etter 22. juli

Den 15. juni leverte Statsbygg sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter å ha vurdert om det vil være mulig å plassere et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia.

Oss bekjent vil Statsbygg anbefale denne løsningen etter en grundig vurdering, og vi håper dermed at det skal komme til en god løsning dersom departementet velger å vedta Utøya-kaia som minnested.

Når vi enda en gang ønsker å komme med innspill i denne saken, er det for å takke Statsbygg og deres samarbeidspartnere i arbeidsgruppen for en god prosess i forhold til oss som nabolag.

Representerer ikke vårt syn

NRK Dagsrevyen 13. juni tillot Maria Holtane-Berge og advokat Harald Stabell seg å si på vegne av «naboene» at vi vurderer rettssak mot staten hvis minnestedet blir vedtatt lagt til Utøya-kaia. Det vurderer vi som undertegner dette innlegget ikke!

De som ønsker en rettssak, bes nå om å stå frem med sitt syn og ikke skyve et helt nabolag foran seg i denne saken. Det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten møtte motstand i nabolaget, men forslaget som nå foreligger, synes å ha støtte blant mange av oss. Dette har Statsbygg tall på etter nær dialog.

Helt siden 27. februar i år, da vi som nære naboer til Utøya-kaia, samt Utstranda Vel og ordfører Per Berger ble invitert til møte med statsråd Jan Tore Sanner i KMD, representanter fra Statsbygg og andre, har vi hatt mange muligheter til å uttale oss i saken.

Vi har kunnet delta på befaringer på Utøya-kaia, vi har vært invitert til omvisning og informasjonsmøte på Utøya og vi har ved minst to anledninger vært invitert til informasjons- og debattmøte på Sundvollen oppvekstsenter. Vi er blitt forelagt godt funderte argumenter, og vi har fått svar på våre spørsmål.

Og kanskje viktigst av alt: Vi har hele tiden blitt invitert og oppfordret til å ta kontakt, skriftlig og muntlig, direkte med den nedsatte arbeidsgruppen. Vi er blitt kontaktet pr. telefon, vi har hatt mulighet for befaring på egen eiendom og det har vært mulig å få såkalte en til en-samtaler.

Dette for at alle skal føle det komfortabelt å komme med sitt syn, noe som kan være litt krevende i et relativt lite nabolag.

Feil at vi ikke er blitt hørt

Utstranda Vel, ved Maria Holtane-Berge og Stabell, har fra begynnelsen av prosessen hevdet på vegne av «alle naboene» at vi er sterkt imot et minnested i vårt område, uansett hvor det blir. Bortsett fra deres eget forslag ved den såkalte Utsikten.

Hun har riktignok ved et par anledninger nevnt at det er litt ulike meninger i saken. Men nå til slutt hevder hun på vegne av oss som nabolag at vi heller ikke denne gang er blitt hørt og tatt på alvor i denne prosessen.

Dette mener vi er direkte feil, og vi føler det provoserende å bli tatt til inntekt for noe vi faktisk ikke mener.

En ytterligere kommentar til Utstranda vel: Det at man ikke får gehør for sitt forslag er ikke nødvendigvis fordi man ikke blir hørt. Det kan like gjerne være at forslag og argumenter ikke er gode nok til å bli vurdert.

Oppgradering og forskjønning

Slik minnestedet nå trolig blir utformet, blir det lagt til nordsiden av Utøya-kaia. Dette vil medføre minst mulig sjenanse for de nærmeste naboene, og det blir heller ikke en monumental turistattraksjon slik forslaget ved Sørbråten kunne ha blitt.
I tillegg tror vi det vil medføre en oppgradering og forskjønning av hele Utøya-kaias eiendomsområde.

Både medlemmer og ikke-medlemmer av Utstranda Vel mener nå det er tid for å takke Statsbygg for et godt samarbeid og ønske alle berørte parter i saken lykke til videre i arbeidet.

Vi ser frem til ro i saken; vi tror det blir et verdig resultat og vi ønsker besøkende til et minnested på Utøya-kaia varmt velkommen.

Even Frogh, Stian Frogh, May Adam, Paal Adam, Sjur Gautneb, Elin Holmen, Oddvar Hansen, Orna Sørdal, Terje Sørdal, Sissel Frogh, Wiggo Adam, Tore Vidar Berg, Jan Nilsen, Ingelin Liland Sivertsen, Helle Sæta, Kjell Grorud, Liv Fagerhøi (initiativtaker).

Les mer om

  1. 22. juli-minnesmerket
  2. 22. juli
  3. Anders Behring Breivik