Jeg reagerer sterkt på at det settes likhetstegn mellom sykehusene i dag og arbeidslivet på 1890-tallet | Anne-Kari Bratten

At arbeidsgiver sier nei til et krav i et lønnsoppgjør, er imidlertid hverken en trussel mot trepartssamarbeidet eller den norske modellen, skriver Anne-Kari Bratten (bildet).Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 21.09 gir foretakstillitsvalgte fra ulike fagforeninger ved St. Olavs Hospital sin støtte til Legeforeningens pågående sykehusstreik.

Jeg er helt enig med disse fagforeningsrepresentantene i at man ikke alltid skal tro det man hører, og i dette tilfellet har de dessverre basert sin støtte til Legeforeningen på feilinformasjon.

Kan i større grad påvirke arbeidstid og fritid

La det være klart en gang for alle: Sykehusene vil ikke «innføre individuelle arbeidsplaner for hver enkelt lege med mulighet til å ensidig fastsette en arbeidstid for den enkelte som går langt ut over arbeidsmiljølovens rammer», slik disse påstår i innlegget.

Sykehusene har, og skal fortsatt ha, kollektive arbeidsplaner gjeldende for alle leger i samme enhet. Disse skal utarbeides sammen med tillitsvalgte, uansett hvilken planleggingsmetodikk som brukes.

Det eneste individuelle ved alternative måter å planlegge på, er at arbeidstageren i større grad kan påvirke sin egen arbeidstid og fritid.

Dette er i tråd med den retten arbeidstagerne har etter arbeidsmiljøloven til fleksibel arbeidstid, og tilsvarende de ønsketurnuser og fleksiturnuser som mange sykepleiere, hjelpepleiere, ambulansesjåfører og bioingeniører har.

Flere feil

Det er også feil at Spekter og helseforetakene mener at «arbeidstid og unntak fra arbeidsmiljølov skal være en sak mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstager», slik disse tillitsvalgte hevder.

Slike avtaler skal inngås med fagforeningene, det er hverken lov eller ønskelig å avtale dette med den enkelte arbeidstager.

Ikke en trussel mot den norske modellen

Sykehusene vil ikke akseptere Legeforeningens krav om at legearbeidstid kun skal kunne planlegges på én måte.

Sykehusene vil videreføre dagens tariffavtale som gir rom for å planlegge legenes arbeidstid på flere måter, slik det også er mulig å gjøre det for andre grupper sykehusansatte.

Legeforeningen har valgt å sette makt på sitt krav ved å streike i et forsøk på å få gjennomslag. Det er helt legitimt.

At arbeidsgiver sier nei til et krav i et lønnsoppgjør, er imidlertid hverken en trussel mot trepartssamarbeidet eller den norske modellen.

Langt unna 1890-tallets arbeidsliv

For øvrig reagerer jeg sterkt på at det settes likhetstegn mellom sykehusene i dag og arbeidslivet på 1890-tallet.

Norske sykehus har full tariffavtaledekning, er utrustet med tusenvis av tillitsvalgte, hundrevis av verneombud og blir i tillegg ettersett av en rekke offentlige tilsyn flere ganger i året.

Mellom 80 og 90 prosent av de sykehusansatte oppgir selv at de trives på jobb.

Lenger unna tilstandene fyrstikkarbeiderne streiket mot i 1889 kommer man ikke.


På Twitter: @arbspekter

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Har du satt deg inn i striden mellom Spekter og legene? Her er noe av det som har stått i Aftenposten: