Debatt

Den globale flyktningsituasjonen er viktigst | Gunn Marit Helgesen

  • Gunn Marit Helgesen
    styreleder i KS
Når tilstrømmingen av flyktninger til norske kommuner reduseres kraftig blir kommunene tvunget til å bygge ned mottaksapparat. KS ønsker at norske kommuner med sin kompetanse og kapasitet skal fortsette å ta imot flere flyktninger slik EUs flyktningkommissær, Dimitris Avramopoulos, ber Norge om.

KS mener norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skriver på lederplass 15. oktober at KS har tatt til orde for å motta flere kvoteflyktninger som et «sysselsettingstiltak» for kommunene, og at KS kun har et økonomisk perspektiv på saken. Det gir et feil bilde.

Les Aftenpostens leder her:

Les også

Aftenposten mener: Flyktninger er ikke et sysselsettingstiltak

KS har uttalt at norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt. Det er noe annet.
Mennesker på flukt preger fortsatt den globale situasjonen, og det er lite som tilsier at behovet for å trygge enkeltmennesker vil opphøre. Myndighetene har iverksatt tiltak som begrenser asylsøkertilstrømmingen. Norge er nå et av landene som opplever den største prosentvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa.

Vi må også opprettholde tjenestene

Norske kommuner har bygget opp et omfattende og kompetent apparat for å kunne ta imot, bosette og integrere mennesker med fluktbakgrunn. Når tilstrømmingen reduseres kraftig, og kommunene blir tvunget til å bygge ned mottaksapparatet, skjer to ting:

  • Det blir praktisk talt umulig å opprettholde de gode tjenestene som er bygget opp.
  • Det blir dramatisk dersom situasjonen endrer seg og behovet for beredskap igjen melder seg. Det kan skje.

Norge er også anmodet av EU til å øke antall overføringsflyktninger.
Det er i tillegg gode grunner til å tro at større forutsigbarhet og stabilitet i tjenestebehovet vil kunne gi et bedre tilbud til flyktningene, ikke bare når det gjelder bosetting, men også når det gjelder muligheten for å bli integrert i det norske samfunnet.

Å redusere den jevne tilstrømmingen av flyktninger til kommunene, vil kunne påvirke integreringsarbeidet negativt.

Etter den store flyktningkatastrofen og tilstrømningen til Europa i 2015 sa alle kommuner seg villige til å bosette flyktninger og har vist en enorm vilje og engasjement for å hjelpe folk på flukt.

Vi mener Stortinget burde lytte til landets kommuner, som ønsker å bruke et velfungerende mottaksapparat for å hjelpe mennesker på flukt.

KS’ hovedstyre har derfor vedtatt at Norge bør ta et større ansvar for overføringsflyktninger, og ber regjeringen vurdere å tilby beskyttelse til noen flere mennesker som trenger det.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. KS
  3. Bosetting
  4. Beredskap