Kulturministeren bør svare om boksing | Knut Wester

Høyre-eliten jublet for proffboksing og Cecilia Brækhus da hun slo knock-out på på sin motstander Anne Sophie Mathis under The Arctic Rumble i Oslo Spektrum.

Jeg vil vite om endringene i knockoutforskriftene utelukkende er en politisk beslutning som er fattet uten tanke på de medisinske konsekvensene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 4. oktober utfordret jeg kulturminister Hofstad Helleland til å komme med begrunnelse for de endringene i knockoutforskriftene som hennes departement nå har innført, med heving av øvre aldersgrense fra 34 til 40 år og økning av kamplengde fra 12 til 36 minutter, noe som med svært stor sannsynlighet fører til økt risiko for hjerneskader, ikke bare for profesjonelle boksere, men også for amatører.

Disse endringene er så dramatiske at jeg ikke kan slå meg til ro med de overfladiske svarene, eller rettere ikke-svar, som Helleland gir til Aftenposten i et slags intervju 5. oktober.

Hvilke vitenskapelige artikler støtter kulturminister Linda Hofstad Hellelands syn som underbygger hennes beslutning om å tillate proffboksing i Norge, spør tidligere medlem av «Godkjenningsnemnda» Knut Wester.

Jeg vil kommentere hennes svar, ett for ett:

Helleland: «Denne kritikken har vært kjent i mange tiår, og det er det samme som kommer igjen».

Kommentar: At den medisinske kunnskap som ligger til grunn for våre advarsler har vært kjent i noen tid, betyr vel ikke at den er utdatert i betydningen ikke lenger sann, gjør det vel? Jeg vil vite om hun faktisk mener at man kan se bort fra denne kunnskapen, og at hun dokumenterer dette med referanse til vitenskapelige artikler som støtter hennes syn.

Helleland: «Det er en politisk beslutning som vi har tatt. Dette er nå bestemt».

Kommentar: Dette utsagnet må oppfattes som at det overhodet ikke er foretatt noen vurdering av risiko for hjerneskade. Jeg vil gjerne vite om dette utelukkende er en politisk beslutning som er fattet uten tanke på de medisinske konsekvensene.

Helleland: «Det er noen ytterst få land i verden som har et forbud mot proffboksing, som Iran og Nord-Korea. Nå er dette bestemt».

Kommentar: Her må det klargjøres: «godkjenningsnemnda» fratrådte ikke sine verv da proffboksingsloven ble opphevet. Det aksepterte vi og fant det riktig å fortsette i vervene med det formål vi alltid har hatt: redusert risiko for utøverne. Først da departementet to uker før kampen i Oslo Spektrum gjennomførte forskriftsendringene, kunne vi ikke lenger forsvare å sitte i nemnda. Igjen får vi høre at «dette er bestemt» uten å få vite på hvilket medisinsk grunnlag.

Helleland: «Det sto i Sundvolden-erklæringen at vi skulle tillate proffboksing. Det har jeg nå fulgt opp».

Kommentar: Dette er tredje gang Helleland i løpet av det korte intervjuet fastslår at endringene er foretatt av politiske grunner uten å nevne de medisinske konsekvensene.

Jeg vil igjen be Helleland svare på oppfordringen.

Hvis hun unndrar seg, kanskje kunne de andre statsrådene eller parlamentarisk leder, som var til stede i Spektrum (eller kanskje helseministeren), bevege henne til å gjøre det?

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter
  • Les kommentaren til Ola Bernhus:

«Stevnet var en sammenhengende fornedrelse, der utrente utlendinger var hentet inn for å bli rundjult av norske boksere»