Debatt

Barneombudet tar feil om skilsmissebarn: Mye taler for færre konflikter ved delt bosted | Frode Thuen

  • Frode Thuen
På bakgrunn av det som foreligger av systematisk dokumentasjon, er det en positiv utvikling at foreldre som skiller lag, i stadig større grad velger delt bosted for sine barn, skriver artikkelforfatteren.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I spalten min i A-magasinet i forrige uke skrev jeg om delt bosted for barn som lever med skilte foreldre.

Barneombud Anne Lindboe kan ikke ha lest artikkelen særlig nøye. «Dessverre glemmer han barna og deres perspektiv», påstår hun i et debattinnlegg 9. mars.

Men det gjør jeg selvfølgelig ikke.

I den aktuelle artikkelen skriver jeg tvert imot følgende:

«Disse undersøkelsene bygger på foreldrenes beskrivelser av hvordan de selv opplever ulike bostedsordninger og sier ikke nødvendigvis noe om hvordan barna opplever å leve med delt bosted. Men det finnes også en rekke undersøkelser som fokuserer på barna og som i mange tilfeller bygger på barnas egne beskrivelser. Forskere som har sammenfattet disse undersøkelsene finner at barn som bor like mye hos begge foreldrene, jevnt over kommer bedre ut enn de som bor mest hos en av foreldrene.»

Solide analyser

Allerede i 2002 kom det en oppsummering av forskningen i det velrenommerte tidsskriftet Journal of Family Psychology, i form av en såkalt metaanalyse, som sammenligner barn som lever med delt bosted og barn som hovedsakelig bor hos mor eller far.

Og resultatet er konsistent i favør av barn med delt bosted. Det gjelder for øvrig uavhengig av foreldrenes konfliktnivå.

Også en rekke nyere studier, blant annet fra Norge og Danmark, har tydelig dokumentert at det er mindre psykososiale problemer blant barn som bor like mye hos begge foreldrene, sammenlignet med dem som har en mer tradisjonell samværsordning.

Frode Thuen.

Hvis Barneombudet, eller andre, kan vise til solide vitenskapelige undersøkelser som har påvist en motsatt tendens, vil jeg veldig gjerne høre om det. Selv har jeg ikke klart å oppspore en eneste slik studie.

En positiv utvikling

Så på bakgrunn av det som foreligger av systematisk dokumentasjon, er det en positiv utvikling at foreldre som skiller lag, i stadig større grad velger delt bosted for sine barn.

Det betyr naturligvis ikke at det alltid er den beste løsningen, men den generelle betenkeligheten når det gjelder delt bosted som Barneombudet målbærer, står i klar motstrid til det forskningen viser.

Mer bekymringsfullt er det at denne motstanden mot delt bosted – som også kommer til uttrykk i deler av familieverntjenesten, er en av de viktigste årsakene til at det blir uforsonlige og fastlåste konflikter i forbindelse med samlivsbrudd.

Vi kan bare håpe på at barneministeren velger en mer kunnskapsbasert tilnærming enn hva barneombudet tydeligvis gjør

For det som preger mange av konfliktene, er at far ønsker delt bosted, mens mor motsetter seg det – ofte med familieverntjenesten som et slags sannhetsvitne om at delt bosted bare er å anbefale når partene samarbeider godt. Mens forskningen viser det motsatte; nemlig at delt bosted fungerer bra i de fleste tilfeller – også når det er relativt dårlig samarbeidsklima mellom foreldrene.

Det er dessuten påvist at delt bosted ofte har en konfliktdempende effekt.

Fakta, ikke synsing

Hvis vi legger fakta og ikke synsing til grunn, er det følgelig mye som taler for at det ville bli mindre konflikter om barna dersom vi innfører delt bosted som utgangspunktet ved samlivsbrudd.

Regjeringen har åpnet opp for at dette kan bli konklusjonen i forbindelse med den varslede endringen i barneloven.

Vi kan bare håpe på at barneministeren velger en mer kunnskapsbasert tilnærming enn hva barneombudet tydeligvis gjør.


På Twitter: @FrodeThuen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

Les også

  1. Lytt til barna ved samlivsbrudd! | Anne Lindboe

  2. Sissel Gran: Til livet skiller oss ad

  3. Hei, pappa. Hvorfor er du ikke glad i meg?

  4. For voksne er skilsmisse en løsning på problemene. For barna er det altfor ofte et problem uten løsning

  5. Alt var gjort «etter boka», men jeg var splittet i to. Jeg visste ikke hvor jeg hørte hjemme lenger

Les mer om

  1. Debatt
  2. Skilsmisse
  3. Barn og unge