Debatt

Fastlønn for fastleger? Ja, takk | Anders Danielsen Lie

 • Anders Danielsen Lie
  Anders Danielsen Lie
  Allmennlege
Jeg tjener mer penger hvis jeg har en stil preget av korte konsultasjoner, mye kontroller og liberal rekvirering av blodprøver, skriver Anders Danielsen Lie.

Behovet for nye allmennleger forventes å øke fremover. Mer bruk av fastlønn kunne øke rekrutteringen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fastlegeordningen er generelt godt likt i befolkningen. Men fastlege Kristian Østby peker i Aftenposten 1. februar på et stort problem:

At finansieringssystemet favoriserer korte konsultasjoner som genererer mange prosedyre- og labtakster.

Tross alle velmente endringer i normaltariffens incentiver er det fortsatt bedre butikk å skvise 4–5 halsbetennelser inn på den samme tiden som det tar å prate med en psykiatrisk pasient.

Økonomer kaller det for «perverse incentiver» når et incentiv har uønskede konsekvenser. Kristian Østby mener dagens finansiering av fastleger lider under dette.

Jeg syns det er verdt å legge merke til at unge leger i større grad ser ut til å foretrekke fastlønn fremfor privatpraksis. I dag jobber om lag 95 prosent av fastlegene som privatpraktiserende, mens bare 5 prosent er kommunalt ansatte med fastlønn.

Mye administrativt «ork» som fastlege

Jon Holte og medarbeidere ved Universitetet i Tromsø publiserte i 2015 en studie av norske allmennlegers preferanser på praksisdrift.

Hovedfunnet var at i løpet av de siste årene har det vært en klar endring i fastlegenes preferanser: Flere enn før ønsker fastlønn i stedet for å være selvstendig næringsdrivende.

Noen detaljer fra studien:

• Selv om 71 prosent av fastlegene i studien jobbet privat med egne lokaler, eget utstyr og arbeidsgiveransvar, var det bare 36 prosent av dem som egentlig ønsket å jobbe slik

• 29 prosent ønsket heller privat praksis med kommunal leieavtale (dvs. at kommunen holder lokaler, utstyr og personell), mens 36 prosent ønsket fast lønn

• Bare 47 prosent av dem som jobbet selvstendig med arbeidsgiveransvar, foretrakk egentlig dette. 28 prosent av dem ville heller hatt fast lønn
• De som ville ha fast lønn ønsket mer sosial sikkerhet, mindre administrasjon, mindre arbeidsgiveransvar, mindre fokus på økonomi og mer stabilitet

Ulik praksis gir svært ulik inntjening

Studien er uttrykk for at det generelt er mye administrativt «ork» ved å være fastlege. Uavhengig av preferanser ser det ut til at det å være selvstendig næringsdrivende lege med arbeidsgiveransvar fører til mer fokus på økonomi – enten man vil det eller ikke. Kan det gå på bekostning av faglighet?

Det er krise om unge kvinner velger seg bort fra allmennpraksis på grunn av økonomiske bekymringer, skriver Anders Danielsen Lie.

Daværende leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, sa i en kommentar til denne studien i Dagens Medisin at overgangen til selvstendig næringsdrift for fastlegene representerte et «kvalitetsløft» for primærhelsetjenesten. Er dette så sikkert?

Det kan se ut som man behandler flere i et innsatsstyrt system. Men er mange fastlegers timebøker egentlig fylt opp av enkle og greie problemstillinger, og folk som ønsker å kontrollere at de fortsatt er friske? Mens de tidkrevende, kroniske, vanskelige problemstillingene skvises ut?

Jeg har jobbet mye som legevikar i førstelinjetjenesten, og har lært at ulik praksis gir svært ulik inntjening.

Jeg tjener mer penger hvis jeg har en stil preget av korte konsultasjoner, mye kontroller og liberal rekvirering av blodprøver.

Og så blir alle disse pasientene strålende fornøyd, for de får jo så tett oppfølging! Det er litt med utredning som med behandling: Jo større «operasjon», jo større placeboeffekt.

Fordeler ved fastlønn for fastleger

Det er vel verdt å merke seg at de som ønsker fastlønn, gjerne er yngre, kvinnelige leger. Det koster flesk å kjøpe egen praksis, driftsutgiftene er store, og det er et krav om inntjening fra dag én. Mange har små barn, høye lån og orker rett og slett ikke merarbeidet ved å drive en bedrift i tillegg til alt ansvar og slit som følger med legejobben.

Det er krise om unge kvinner velger seg bort fra allmennpraksis på grunn av økonomiske bekymringer.

Jeg tror mer bruk av fastlønn som finansieringsmodell kunne økt rekrutteringen til faget, fordi nyutdannede leger er mer opptatt av å drive en praksis av faglig høy kvalitet enn å bruke mye tid på bedriftsøkonomi. Det vil også komme pasienter med sammensatte, tidkrevende problemer til gode.

Twitter: andersdlie

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 • Dette intervjuet med fastlege Jørgen Skavlan ble lest og delt av mange: «Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn»
 • Overforbruk av antibiotika resulterer i oppblomstring av resistente bakterier. Overlege gir «udugelige leger og kravstore pasienter» skylden

Les mer om

 1. Medisin
 2. Legeforeningen
 3. Lønn
 4. Rekruttering