Debatt

Ny veteranmelding gir grunn til bekymring | Veteranforbundet for skadde i internasjonale operasjoner

  • Øystein K. Wemberg
    Generalsekretær , Veteranforbundet SIOPS
  • Arne Ørum
    Rådgiver, Veteranforbundet SIOPS
  • Marie G. Rolandsen
    Rådgiver, Veteranforbundet SIOPS
Generalsekretær Øystein K. Wemberg, rådgiver Arne Ørum og rådgiver Marie G. Rolandsen, alle i Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Vi er bekymret for at erfarne og kompetente advokater ikke kan påta seg veteransaker i fremtiden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Soldatyrket er ikke ufarlig. Alle som reiser ut, vet det innebærer risiko. De som blir skadet, må ha gode rettigheter.

Ny Veteranmelding, stortingsmeldingen om veteraner som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la frem 15. april, fokuserer på hele veteranfamilien, inkludert de som blir igjen hjemme. Det støtter vi.

Regjeringen sier imidlertid lite om de som er skadet og som sliter. Den følger heller ikke opp mange viktige forslag fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatningsordningene for veteraner som blir psykisk skadet som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner. Det bekymrer oss.

Uverdig forhold til foreldelse

Det skal innføres felles og permanent klageordning for psykisk skadede veteraner, uavhengig av når skaden inntraff. De med skader etter 2010 har ikke hatt slik klageadgang, noe som har medført en urettferdig forskjellsbehandling. Dette må snarlig på plass.

Psykiske lidelser er fortsatt et tabubelagt tema, og slike krigsskader utvikles ofte over tid. At veteraner blir møtt med foreldelse når de søker erstatning, er uverdig.

Arbeidsgruppen anbefaler at foreldelsesfristen tidligst skal løpe fra det er fattet vedtak både om uføretrygd og godkjent yrkesskade. Flertallet i arbeidsgruppen mener det kun skal gjelde for skader etter 2010.

Ulike regler for når man ble skadet vil være lite respektfullt overfor våre veteraner, som gjorde sin innsats ute for Norge da det ble krevet.

Krever politisk handlekraft

Noen veteraner blir ikke trodd av staten, selv om det foreligger flere spesialisterklæringer som konkluderer med at tjenesten ute er årsaken til psykiske plager.

Flertallsforslaget her er at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake til spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist. Denne regelen er viktig, her kreves det politisk handlekraft.

Veteraner som søker erstatning, får dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Det foreslås nå at det kun skal utbetales offentlig salærsats, ikke ordinær timesats. Det innebærer en klar innstramming.

Sakene er komplekse, og vi er bekymret for at erfarne og kompetente advokater ikke kan påta seg veteransaker i fremtiden. Taperen kan da bli de skadede veteraner.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Krigsveteraner