Vi må digitalisere på en smartere måte | Nikolai Astrup

  • Nikolai Astrup
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) skriver at vi må tenke stort, starte i det små og jobbe fleksibelt for å oppnå bedre tjenester.

Tiden for de gigantiske IT-prosjektene er forbi, men det betyr ikke at vi skal slutte å satse på digitalisering i offentlig sektor.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kronikk 25. september er Aslak Ege bekymret over at vi bruker offentlige penger på dårlige IT-prosjekter. Han oppfordrer staten til å «gi slipp» og la teknologene i næringslivet få utfolde seg på det de kan best, nemlig å utvikle og levere tjenester.

Jeg er enig med ham: Tiden for de gigantiske IT-prosjektene er forbi, men det betyr ikke at vi skal slutte å satse på digitalisering i offentlig sektor. Tvert om. Mulighetene for å oppnå bedre tjenester, mer verdiskaping og mer effektiv pengebruk er enorme. Skal vi klare det, må vi tenke stort, starte i det små og jobbe fleksibelt.

Tenke stort, starte i det små

Hvis vi skal ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi, må vi ha høye ambisjoner for hva vi skal få til. Regjeringen har derfor lansert en strategi for digitalisering i offentlig sektor der vi tar mål av oss til å tilby befolkningen sømløse og proaktive tjenester på tvers av forvaltningsnivåer – slik at man skal slippe å søke om tjenester man har krav på.

Anbefalingene fra Digitaliseringsrådet og Digital Agenda er å redusere størrelsen og kompleksiteten i offentlige IT-prosjekter, rette oppmerksomheten mot det kontinuerlige arbeidet med å forbedre offentlig sektor og ha oppmerksomhet om nytte og gevinster.

Les også

Nå får du din egen digitale assistent i møte med det offentlige

I mange offentlige virksomheter gjennomføres digitaliseringsprosjekter med stort hell, store gevinster og stor nytte. De lavthengende fruktene er i stor grad høstet. Neste steg er å samarbeide på tvers for virkelig å ta ut potensialet. I den fasen er det ikke teknologien som vil sette grenser, men vår evne til å ta den i bruk.

Skal vi lykkes, må vi legge til rette for at prosjekter der gevinsten oppstår et annet sted enn der investeringen må gjøres, kan realiseres.

Derfor har vi innført en medfinansieringsordning for å realisere prosjekter med stor samfunnsøkonomisk gevinst, selv om gevinsten for den enkelte offentlige virksomhet ikke er stor nok til å forsvare prosjektet.

Jobbe fleksibelt

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 500 milliarder kroner hvert år. Hvordan vi bruker de pengene, har betydning både for innovasjonsgraden i offentlig sektor og hva slags næringsliv vi får.

Offentlige innkjøpere skal forvalte skattebetalernes penger på en fornuftig måte. Jeg tror alle tar den oppgaven på alvor. Baksiden er at viljen til å tenke utenfor boksen og løse oppgavene på helt nye måter, blir mindre.

Hvis vi skal lykkes fremover, må vi ha medarbeidere og ledere som tør å tenke nytt. Vi må begynne å definere problemet vi ønsker å løse fremfor løsningen på problemet. Og vi må ha en kultur der tabbekvoten er større enn frykten for å feile.

Les også:

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.