Forskerne må belønnes for innovasjon | seks TTO-direktører

Vi trenger incentiver for forskere som gjør det attraktivt å kommersialisere forskningen, skriver innleggsforfatterne. I Institutt for energiteknikks (IFE) lab på Kjeller blir det forsket på silisium til bruk i både solceller, batterier og medisiner.

Simula bommer grovt når de hevder at løsningen på hvordan forskning skal komme til nytte for samfunnet, er å legge ned dagens teknologioverføringsbedrifter

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

25. november kom forskningssenteret Simula med en rapport om TTO-ordningen. Ordningen, som skal sørge for at ideer og resultater fra forskere ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner blir til fremtidsrettede produkter, bedrifter og arbeidsplasser, har ikke klart å omsette forskningen til innovasjon, vurderer rapporten.
I Aftenposten 25. november uttaler nestleder i Simula, Kyrre Lekve, at ordningen bør legges ned.

Men verden trenger langt mer forskningsbasert innovasjon om vi skal hanskes med utfordringene vi står overfor. Da må vi stille de riktige spørsmålene.

Les også

Målet var at forskning skulle bli til jobber. Fagfolk mener ordningen fungerer så dårlig at den må legges ned.

Kjemper en desperat kamp

Vi kjemper en desperat kamp mot klimaendringene, og vi står overfor globale helseutfordringer som må løses. Skal vi klare å endre verden, trenger vi raskere innovasjonstakt.

Universitetene er først og fremst opptatt av at forskningen deres kommer til nytte og skaper nye bedrifter og arbeidsplasser. Teknologioverføringsbedriftene, eller Technology Transfer Offices (TTO) er et av verktøyene for å dette til. For å løse oppdraget må TTO-ene se på innovasjon i bred forstand, og ikke gå etter raske finansielle seire.

Kyrre Lekve og Simula bommer derfor grovt når de hevder at løsningen er å legge ned dagens teknologioverføringsbedrifter. Lekve ser alt for snevert på innovasjon og begrenser dette til patentrettigheter.

Kyrre Lekve og Simula bommer grovt når de hevder at løsningen er å legge ned dagens teknologioverføringsbedrifter, skriver innleggsforfatterne.

Volum er viktig

Men spørsmålet Lekve gjentar, og som regjeringen har lagt opp til en bred debatt om, er godt: Hvordan kan flere forskere stimuleres til å tenke enda mer på hvordan forskningen deres kan komme til nytte for samfunnet?
Svært få forskningsideer ender opp som ferdige produkter eller forbedringer som er til nytte for samfunnet. Da er det viktig å få frem mange ideer, slik at de beste lykkes og kan gi oss et mer bærekraftig samfunn. Men i dag blir forskerne for det meste belønnet for å publisere vitenskapelige artikler, og for å gi god undervisning.

Nye incentiver som virker

Vi trenger derfor incentiver for forskere som gjør det attraktivt å kommersialisere forskningen. I dag får forskerne som regel en tredjedel av rettighetene til oppfinnelsen, men dette blir bare en motivasjon for de ideene som lykkes.

Innovasjon må bli karrierefremmende for at flere skal velge å gå denne veien. Med bedre finansiering av tidligfaseinnovasjon vil vi kunne stimulere enda flere til å tenke innovasjon.

Forslaget om å innføre en nasjonal ordning for kommersialiseringspermisjon er også en god idé.

Tenk stort om innovasjon

Simulas rapport er et politisk innlegg i virkemiddeldebatten, og det kunne vært sagt mye om metode, utvalg og presisjonsnivå. Kyrre Lekve har spurt sju europeiske universitet om hvordan de er organisert, og mener å ha funnet svaret på hvordan vi skal få til mer innovasjon i Norge. Men når du bare spør ett spørsmål, får du ofte bare ett svar.

Dersom Lekve hadde spurt norske forskere, TTO-er og andre som jobber med kommersialisering av forskning om hvordan vi skal få til enda mer av den innovasjonen som allerede i dag endrer samfunnet vårt, ville han trolig fått enda bedre svar.