Debatt

Kort sagt, onsdag 15. mai

  • Debattredaksjonen

Eldrebølgen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misvisende om eldrebølgen og sykehusplanlegging

I en kronikk i Aftenposten 4. april skriver Dag Bratlid: «Eldrebølgen synes heller ikke å få noen vesentlig innvirkning på behovet for større kapasitet i sykehusene. Selv om det er ventet at antall personer over 80 år vil øke med 7,4 prosent frem til 2040 ( ... ) .» Og i et svar til Trond Nordseth 16. april: «Befolkningsveksten er imidlertid langt lavere enn Nordseth tror og vil ifølge Statistisk sentralbyrå øke med 7,8 prosent frem til 2040. Antall eldre øker ikke vesentlig mer.»

Disse angivelsene er grovt misvisende og må ikke få gli inn i vurderingen av fremtidig behov for sykehuskapasitet.
Etter SSBs fremskrivning av folkemengden fra juni 2018 ventes folkemengden i Norge å øke med 14,4 prosent fra 2018 til 2040, fra 5,3 millioner til 6,06 millioner. Men personer over 69 år øker med hele 74,6 prosent, fra 624.000 til 1,09 millioner. Det er vanskelig å tro at dette ikke innebærer et betydelig økt behov for sykehuskapasitet. Og enda sterkere vekst ventes i de eldste aldersgruppene, hvor behovet for helse- og omsorgstjenester er aller størst.

Helge Stalsberg, professor emeritus, dr.med.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Eldrebølge
  3. Sykehus