Tilliten til Akson-prosjektet har nådd et absolutt bunnivå | Ingvild Kjerkol

  • Ingvild Kjerkol
Ingvild Kjerkol er ikke fornøyd med retningen «En innbygger – én journal» har tatt.

Visjonen var en journal som følger innbyggerne gjennom ulike nivåer av helsetjenesten. I stedet fikk vi en gedigen konsulentfest

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det var ikke en gedigen konsulentfest som sto øverst på ønskelisten da Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre som helseminister, lanserte «En innbygger – én journal» i 2012.

Målet var å gi helsepersonell og pasienter enklere tilgang til relevant informasjon, bidra til bedre samhandling og drive helsetjenestene mer effektivt og mot høyere kvalitet. Visjonen var en journal som følger innbyggerne gjennom ulike nivåer av helsetjenesten. Fra vugge til grav.

Enorme summer

Da Bent Høie (H) etablerte Direktorat for e-helse, blant annet for å realisere «En innbygger – én journal», mente han at et slikt beslutningsnivå var det som krevdes for å nå målene og styrke gjennomføringskraften. Nå over fire år senere ser vi først og fremst resultatet i form av de enorme summene som har gått til konsulenter – over en kvart milliard til PwC bare i forprosjektfasen.

Det har skjedd på mildt sagt betenkelige måter og med en fullstendig uakseptabel rollesammenblanding. Dette er et prakteksempel på konsulentavhengighet i milliardklassen. Her er både staten og innbyggerne taperne.

Et absolutt minimum burde være at staten selv besitter kompetanse til å utføre bestillinger og utøve sin nøytrale rolle, fremfor å gjøre seg avhengig av eksterne som har doble roller og interesser i utformingen av krav og behov.

Høy risiko

Behovet for et felles journalsystem og løsninger som snakker sammen, er ikke mindre i dag enn det var for syv år siden. Vi står fortsatt overfor et presserende behov for kloke løsninger.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

En felles kommunal journalløsning (Akson) har endt opp med å bli altfor stort, dyrt og tidkrevende, og med altfor høy samlet risiko med kun ett system og én leverandør. 22 milliarder er en høy pris, og særlig når gevinsten som ligger hele ti år frem i tid, er for uklar. Arbeiderpartiet har allerede sagt nei til denne løsningen.

Mange kommuner har også vært svært tilbakeholdne med bakgrunn i manglende informasjon og stor usikkerhet. Dette til tross for at det i samtlige kommuner er et dypt ønske om å få på plass gode løsninger.

Les også

Bidrag fra IT-næringen er viktig for å lykkes med digitalisering av Helse-Norge | Christine Bergland

Absolutt bunnivå

Nå vet vi også at kommunene ble ført bak lyset ved at det ikke har vært åpenhet om konsulentbruken og at prosjektleder, som overfor kommunene har fremstått som statens mann, i virkeligheten har hatt dobbelrolle som både forvalter og forretningsmann.

Tilliten til prosjektet har nå nådd et absolutt bunnivå. Det er ikke god næring for en videreføring av Akson. Antallet røde flagg var allerede i overtall.

Regjeringen med Høie som helsetjenestens øverste politiske leder, har naivt styrt oss mot en svært kostbar tabbe. En tabbe som dessverre er finansiert av skattebetalerne. Innbyggerne og pasientene fortjener bedre.

Mangel på bærekraftige løsninger og forsvarlig fremdrift skaper utrygghet i helsetjenesten og en mer tungvint hverdag for helsepersonell. Vi burde ha kommet lenger i 2020.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter