Debatt

Kunstnerisk frihet etter regionreformen | Cecilie Nissen

 • Cecilie Nissen
  Cecilie Nissen
  Daglig leder i Kristiansand Kunsthall, styreleder for Kunsthallene i Norge

De områdene i befolkningen som er minst innforståtte hva gjelder kunstens verdi, nyter også en lokaldemokratisk frihet til å velge seg inn i bakevja, kulturelt sett, skriver Cecilie Nissen (bildet). Foto: Privat

Det er avgjørende at det snart kommer styringsverktøy på bordet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Direktør for Bergen Kunsthall, Axel Wieder, etterlyser debatt om kulturinstitusjonenes rolle etter regionreformen.

I forkant av kulturmeldingen var det knyttet stor spenning til dette. Fra kulturlivets side var det betydelig motstand mot forslaget om å flytte sentrale deler av kulturpolitikken fra stat til fylkesnivå.

Når regjeringen både vil fordele kulturmidlene til regional disponering samtidig som de ønsker høy kvalitet, må man spørre seg hvordan disse hensynene kommer til å virke med eller mot hverandre og hvordan kunsten skal ivaretas.

Les også

Settes fylkene i stand til å håndtere ansvaret for nasjonal relevant kultur? | Axel Wieder

Kan få store konsekvenser

For institusjoner som jobber med profesjonell kunst, kan det få store konsekvenser. Avstanden mellom landets fylkespolitikere og det profesjonelle kulturlivet kan nemlig være stor.

Dersom rikspolitikerne overlater styringen over midlene til lokaldemokratiet, kan de stå i fare for å bestemme seg vekk fra det nasjonale kulturelle fellesskapet. De områdene i befolkningen som er minst innforståtte hva gjelder kunstens verdi, nyter også en lokaldemokratisk frihet til å velge seg inn i bakevja, kulturelt sett.

I Kristiansand har vi nettopp sett gode eksempler på dette, der to partier gikk til valg på motstand mot etablering av nytt kunstmuseum og fikk inn tilsammen 14 av 71 mandater i bystyret.

Et annet eksempel er de regionale kunstsentrene som ble overført til fra stat til fylkeskommune i 1999. I ettertid ser vi hvor ulikt disse har utviklet seg kvalitetsmessig, avhengig av økonomi og prioriteringer til de ulike fylkeskommunene.

Les også

Kommunevalget var en varslet eksplosjon i Kristiansand. Sier den noe om hva som kan komme nasjonalt? | Frank Rossavik

Trenger styringsverktøy

Dersom tilskudd til formidling av profesjonell kunst i sin helhet blir lagt under regionale strategier, vil man i verste fall kunne ende opp som mer instrumentell, mindre mangfoldig og med mindre grad av frihet enn det vi har i dag.

Det vil i så fall være det motsatte av hva Granavolden-erklæringen sier.

Det er derfor avgjørende at det snart kommer på bordet styringsverktøy som forteller hvordan den kunstneriske friheten, prinsippet om armlengdes avstand og økonomisk forutsigbarhet skal ivaretas etter regionreformen.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kunst
 2. Regionreform
 3. Lokaldemokrati
 4. Kulturpolitikk
 5. Kristiansand