Debatt

Kort sagt, torsdag 27. juni

  • Debattredaksjonen

Investinor og statlig etableringsstøtte. MDG og klimasamarbeid. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nyskaping – for risikabelt for næringsministeren

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen peker i en artikkel om Investinor i Aftenposten 24. juni på problemet med at bedrifter i oppstartsfasen og vekstfasen ikke alltid får den kapitalen de trenger, men sier samtidig at han er blitt mer skeptisk til å putte penger inn i enkeltselskaper: «Det er for risikabelt».

Hvis det er for risikabelt for staten å delta med kapital – staten som i tillegg til eventuell avkastning på aksjene, får arbeidsplasser, eksport- og skatteinntekter og ofte nye gode løsninger på samfunnsmessige utfordringer, hvem skal da våge å ta all risiko alene?

Bror Tore og jeg står bak etablering av flere bedrifter. Mest kjent er TOMRA. Hva har vært største utfordring: Langsiktig risikokapital. Tre hus i pant og selvskyldnerkausjon måtte til for oss.

Offentlige midler er ofte avgjørende i tidlig fase. Under åpningen av Investinor konfronterte jeg statsminister Jens Stoltenberg med at samfunnsnytte og samfunnsmessig avkastning er viktig når effekten av statlige investeringer via Investinor skal måles. «Du har et poeng der», sa Stoltenberg. Dagens artikkel viser at Investinor vurderes helt på linje med andre private investeringsselskaper.

Petter Sv. Planke, industrigründer


MDG vil ha samarbeid om klimapolitikken!

Kristin Clemet skriver i Aftenposten at venstresiden eller MDG ikke bør få monopol på klimapolitikk. Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke monopol. Klimakrisen må løses gjennom et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Erna Solberg har undertegnet Parisavtalen, men utslippene øker i Norge på grunn av utvinning av olje og gass. Vi er i tillegg verdens syvende største eksportør av fossil energi og klimautslipp til andre land.

FN har erklært at vi har klimakrise og naturkrise. Livsgrunnlaget trues av fossil energi, giftstoffer og plast, nedbygging av matjord og naturmiljøer og utryddelse av arter. Stadig flere unge skolestreiker for klimaet. De fleste ungdomspartiene i Norge er mer enige med MDG enn med moderpartiene.

Daniel Skjevik-Aasberg I Unge Høyre har forstått alvoret. Han er av Dagens Næringsliv utpekt som en av 30 ledestjerner under 30 år som kan gjøre verden til et mer bærekraftig sted. Uten at Norge lager en plan for tiden etter oljen og grønn omstilling, er han redd for at oljen kan bli Norges «Kodak-øyeblikk».

Bente Bakke, gruppeleder Vestby Miljøpartiet De Grønne

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Klimapolitikk
  3. Parisavtalen
  4. Investinor
  5. MDG
  6. Risikokapital
  7. Kristin Clemet