Debatt

Kort sagt fredag 9. august

  • Debattredaksjonen

Cannabis og BSU-ordningen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det handler ikke om å snakke noen ned

Svar til Ane Ram og Knut Røneid på innlegg 7. august.

Kjære foreldre. Å miste et barn, må være noe av det mest smertefulle man kan oppleve. Og det å se at ens eget barn ikke får den hjelpen det trenger, må gjøre veldig vondt.

Stiftelsen KRAFT har svart på høring når det gjelder avkriminalisering, som er rusreform 2. Avkriminalisering handler om at mennesker med ruslidelse skal få tilbud om behandling istedenfor straff, noe som kan gi positiv endring. Rusreform 2- utvalget vil legge frem resultatet av deres arbeid og foreslå en modell i desember 2019.

Vi mener at samfunnet må ta ansvar for å begrense tilgjengelighet av rusmidler, og derfor er vi imot legalisering. KRAFT er ikke alene på rusfeltet om dette standpunktet.

Alle som har et rusproblem, skal få den hjelpen de trenger. Det er for tiden en trend å ønske å legalisere cannabis, og når jeg skriver at foreldre ikke bør henge seg på den trenden, handler det ikke om å snakke ned noen. Det handler heller ikke om moralisme eller nedvurdering av andre, men om å beskytte sårbare ungdom imot uheldige signaler knyttet til cannabisbruk.

Marte Yri Evensen, daglig leder, Stiftelsen KRAFT


BSU bør endres, ikke fjernes

Først og fremst burde vi fjerne BSU-ordningen, sier Martine Tønnesen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, 7. august i Aftenposten på spørsmål om hvordan politikerne kan hjelpe unge som sliter på boligmarkedet.

NBBL er uenig.

Tønnesens argument er at 40 prosent av dem som sparer i BSU allerede eier bolig. Sant, fordelingseffektene ved BSU-ordningen har uheldige utslag, men istedenfor å skrote ordningen, bør den heller avgrenses til de som ennå ikke har kjøpt bolig. Slik blir BSU mer treffsikker, og vi frigjør 500 millioner kroner til andre boligpolitiske tiltak.

Men det blir helt feil å ta skattegodene fra dem som står utenfor boligmarkedet. Boligeierne får årlig flere titalls milliarder i skattefordeler, betalt av fellesskapet. Da er det underlig at politikerne først går etter dem som står utenfor boligmarkedet når de ønsker å fjerne subsidier. NBBL støtter å endre, men ikke fjerne BSU-ordningen.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom, NBBL


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Cannabis
  3. Debatt