Debatt

Kort sagt, lørdag 4. juli

  • Debattredaksjonen

Foto: Kort sagt

IT-prosjektet Akson. Brukerrom for rusavhengige. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stopp nå – snart er det for sent!

Et nytt statlig IT-prosjekt med en foreløpig kostnad på 22 milliarder. Er det dette vi trenger nå? Helseministeren må sette bremsen på nå. Snart kan det være for sent.

Debatten om Akson – det nasjonale prosjektet for felles elektronisk journal – går endelig sin gang. Helseminister Bent Høie (H) ber kommunene signere på at de støtter målene om felles journal.

Når vi ser tilbake på de siste statlige IT-gigantprosjektene i samme størrelse, vil det være direkte uansvarlig å signere nå uten at sentrale fakta ligger på bordet. Hvor mye av de 22 milliardene vil gå til varig kompetanse som gjør at vi ikke må kjøpe nye systemer fra dyre konsulenter hver gang ny teknologi kommer? Blir det en åpen plattform som gjør at vi kan dele og utvikle løsninger for hele offentlig sektor?

Tiden med lukkede statlige IT-monstre som både sprekker i ramme og heller ikke gir oss egen varig kompetanse på sikt, må være over. Det er mange formål som trenger 22 milliarder kroner fra fellesskapet. For at Akson skal vokse til virkelighet, må begrunnelsen for å bruke gullkortet på nye systemer være sterkere enn tvilen ubesvarte spørsmål gir.

Vil Høie svare nå eller venter han til han må møte i kontrollhøring på Stortinget en gang etter 2030 når granskningen av hvorfor Akson ble et mislykket milliardsluk, diskuteres? Da er han ikke lenger helseminister og risikerer intet. Regningen har kommunene tatt, mens pasientene sitter igjen med et journalsystem som ikke fungerer.

Frode Jacobsen, Leder i Oslo Arbeiderparti og leder for finansutvalget i Oslo bystyre


Bør brukerrom for rusavhengige bli lovpålagt?

Oslo og Bergen valgte å stenge sine brukerrom da pandemien kom og holder fortsatt stengt. Dette til tross for at alle, fra brukeren på gaten til helseministeren, mener at brukerrom er et viktig og nødvendig tilbud som redder liv og som bør gjenåpnes. Danmark valgte for eksempel å gjenåpne etter kort tid.

Oslo kommune oppgir i Aftenposten 1. juli at stengingen ikke bare skyldes covid-19 og omdisponering av personalet, men også en nødvendig ombygging av lokalene, fra sprøyterom til brukerrom. Kommunen har satt inn avhjelpende tiltak, men til tross for dette melder flere aktører, som ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus, sin bekymring. Ombudet mener kommunens ledelse burde strukket seg lenger for å sikre denne pasientgruppen et brukerrom, som erfaringer viser at redder liv.

Kan vi akseptere at en pasientgruppe fratas et viktig forebyggende og livreddende tilbud som dette? Forklaringen er dels ressurser, men dette er også et politisk spørsmål. Kan prioriteringen skyldes at brukerrom ikke er et lovpålagt tilbud?

Ombudet spør om brukerrom bør være et lovpålagt tilbud, slik at man ved en oppblomstring av covid-19, en ny pandemi eller av andre årsaker som ombygging, ikke så enkelt setter et livreddende tilbud til side.

Anne-Lise Kristensen, Helse- og sosialombud, Oslo kommune

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Rusomsorg
  3. Akson
  4. Oslopolitikken
  5. E-helse
  6. Rusbehandling