Debatt

En enkeltfaktor bidrar i størst grad til å drive opp gjeld og boligpriser. Den bør fjernes. | Elisabeth Holvik

 • Elisabeth Holvik
  Elisabeth Holvik
  Sjeføkonom, Sparebank 1 Gruppen

De virkemidlene som var tenkt å hjelpe unge inn på boligmarkedet, virker nå ekskluderende, og den sosiale mobiliteten hemmes, skriver Elisabeth Holvik. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tiden er inne for å fjerne det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.

Økt gjeld, overinvestering i eiendom og et økende skille mellom dem som er inne på og utenfor boligmarkedet.

Tiden er inne for gradvis å fjerne det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter.

Les også

Salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene| Kjetil Rolness

Favorisere dem med gjeld

Renten har i Norge historisk blitt sett på som et fordelingspolitisk verktøy, og helt frem til slutten av 1980-tallet ble renten bestemt av Stortinget.

Renten ble satt lavt, til gunst for dem med gjeld. Skattesystemet ble innrettet for å favorisere dem med gjeld.

Etter 2008 ble renten satt ekstra lavt av sentralbanker for å holde aktiviteten i økonomien oppe. Resultatet er at gjelden i husholdningene i Norge har femdoblet seg bare siden 2000, til Det internasjonale pengefondets (IMF) store bekymring.

Når kommunen kjøper boliger

Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger.

Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.

Leier du bolig og har lav inntekt og kanskje et studielån, er det nesten umulig å spare opp nok egenkapital til å kjøpe bolig i storbyene.

Unge blir avhengige av hjelp fra foreldre.

Samtidig får mange av dem som ikke kommer i jobb, hjelp av Nav til å kjøpe bolig. I perioden 2010 til 2018 utbetalte Husbanken 9 milliarder kroner i startlån og 6 milliarder kroner i bostøtte bare i Oslo. Oslo kommune kjøpte i 2016 259 leiligheter for tilsammen 869 millioner kroner.

Når kommunen kjøper boliger, fortrenges andre som ønsker å kjøpe bolig. Særlig rammes ungdom med foreldre som selv leier, eller som er fra distrikter der boligprisene ikke har steget.

Studenthybler er i tillegg ofte forbeholdt utenlandske studenter, og dermed presses studerende distriktsungdom ut på det private leiemarkedet.

Rette opp i virkemidlene

De virkemidlene som var tenkt å hjelpe unge inn på boligmarkedet, virker nå ekskluderende, og den sosiale mobiliteten hemmes.

Realiteten er at for dem som har mye penger, så virker skattesystemet slik at de som eier industribedrifter, skattes kraftig, mens de som er storinvestorer i eiendom, slipper billig unna. Siden eiendomsinvesteringer er høyt belånt, blir verdsettingen av formuen satt lavt.

Mange norske eiere av små industribedrifter har fått økt formuesskatt de siste årene, siden grunnlaget for beregning av skatten er utvidet og verdien av produksjonseiendom har økt i verdi.

Dette er uheldig både fordi det blir overinvestert i eiendom og underinvestert i industri og gründerbedrifter som trenger å vokse.

De som ikke har egenkapital, og heller ikke har foreldre som kan hjelpe til, eller kvalifiserer til hjelp fra Nav, blir henvist til å leie. Jo flere som ikke får råd til å kjøpe, jo sterkere incentiver får de som har kapital til å investere i utleieleiligheter.

For gradvis å rette opp i de virkemidlene som i sum skaper problemer, bør en først starte med å fjerne det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter, for på den måten å justere opp realrenten etter skatt til et mer normalt nivå.

Fjerne skattefradraget

Første prioritet må være å fjerne den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til å drive opp gjeld og boligpriser, og som vrir kapital bort fra næringslivsinvesteringer og inn i eiendom; det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Bolig
 2. Boligpriser
 3. Økonomi
 4. Boligmarkedet
 5. Privatøkonomi
 6. Elisabeth Holvik