Debatt

Etnisk profilering er et samfunnsproblem!

 • Kai Andre Sunde
  Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Akhenaton de Leon
  Leder, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Mona Frank
  Manifold Norway
Vi tror på Oslo-politiet når de sier de bryr seg om minoritetsungdom og ikke ønsker å bidra til en ytterligere følelse av utenforskap, skriver debattantene.

Minoritetsungdoms møter med politiet avfeies som enkelthistorier. Det bidrar ikke til å bygge tillit.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Det at det har skjedd så ofte at man blir vant til det, er det groveste. Du vet aldri hvorfor. Det er aldri noe hvorfor». Slik beskriver Oslo-artisten Karl Oskar Larsen Klazai (25) sine møter med det norske politiet.

Klazais opplevelser er ganske beskrivende. Mange ungdommer med minoritetsbakgrunn erfarer å bli utsatt for politiets «stopp og sjekk-metode». Og en forklaring på hvorfor de blir stoppet følger ikke naturlig.

Minoritetsungdom er overrepresentert i personkontroller. Det viser rapporter fra blant annet Antirasistisk Senter og Politihøgskolen. Likevel ufarliggjøres deres erfaringer ofte som enkelthistorier av politiet.

Med denne retorikken forsømmer politiet det ansvaret de har, når det gjelder å iverksette tiltak som motvirker etnisk profilering.

Færre kontroller

Politibetjent Hassan Ali hevder i en kronikk i VG at fokuset på politiet som en institusjon som bedriver etnisk profilering er «uriktig og problematisk». Han peker heller på politiske prioriteringer, lovreguleringer og økende klasseforskjeller for å forklare minoritetsungdoms «opplevde forskjellsbehandling».

En slik retorikk bagatelliserer erfaringene som minoritetsungdom i Norge har gjort seg i møte med politiet. Det bidrar ikke til å bygge tillit. Deres opplevelser må tas på alvor.

Kvitteringsordning vil kunne øke politiets treffsikkerhet i kontrollvirksomheten

Vi tror på Oslo-politiet når de sier de bryr seg om minoritetsungdom og ikke ønsker å bidra til en ytterligere følelse av utenforskap. Det vi ikke kan tro, eller forstå, er at politiet ikke kan se kvitteringsordningen for det verktøyet det kunne ha vært.

De velger kun å se utfordringene som er knyttet til en innføring.

Kai Andre Sunde (t.v.), Akhenaton de Leon og Mona Frank.

Kvitteringsordning vil kunne øke politiets treffsikkerhet i kontrollvirksomheten. Det blir færre kontroller, men over tid vil man bygge seg opp et bedre datagrunnlag. Man vil ut fra dette kunne danne seg et klarere bilde av situasjonen. Politiet vil kunne omstrukturere, omprioritere og bli en etat som aldri vil kunne bli beskyldt for etnisk profilering.

Står på stedet hvil

Politiet har pr. i dag ikke oversikt over hvem de stopper, og for hva. De har ingen oversikt over hvor mange kontroller de foretar seg, eller hvilken hjemmel som er benyttet, og hva resultatene av disse er. Man famler i det blinde.

Da er det for tidlig av politiet å si at en kvitteringsordning vanskeliggjør politioppdraget. Denne ordningen er ment å innbringe statistikk. Den vil ved logikkens mekanikk sikre sitt eget eksistensgrunnlag.

​Både FNs rasediskrimineringskomité (CERD) og Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) har bedt Norge om å ​sikre kontrolldata.

Politiets Fellesforbunds svar som løsning på de utfordringene man står overfor, har vært dialog. Politidirektoratet har i sin rapport «Trygghet og tillit» trukket frem dialog som viktig. Politiet må kommunisere bedre. Denne rapporten kom i 2012.

Dialogsporet er et besnærende ideal å la seg blende av.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) fremmet et forslag om en kvitteringsordning allerede i 1992. 30 år senere står man fortsatt på stedet hvil.

Innfør en nasjonal kvitteringsordning nå!


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.
 1. Les også

  Mener politiet stopper ungdom med minoritetsbakgrunn uten grunn. Vil teste omstridt ordning i Oslo.

 2. Les også

  Politiet bør spille med åpne kort

Les mer om

 1. Diskriminering
 2. Oslodebatt
 3. Politiet