Nå må politikerne ta grep. Her er ti veier ut av boligkrisen.

Boligkrisen er langt på vei et resultat av en villet og manglende politikk, skriver Daniel Kjørberg Siraj.

Altfor mange møter veggen under boligjakten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Inn mot studiestart for tusenvis av unge fylles avisene igjen av overskrifter om høye leiepriser, høye boligpriser og mangel på boliger, enten det er studentboliger, utleieboliger eller boliger for førstegangsetablerere.

Det er et faktum at altfor mange møter veggen under boligjakten. Og det er trist at krisen mange opplever, langt på vei er resultatet av en villet – eller i hvert fall manglende politikk.

Lav statlig finansiering

Problemet er i hvert fall ikke mangel på synspunkter. Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener studentsamskipnadene må grave i egenkapitalen. Partiet Rødt vil innføre leieregulering. Byutviklingsbyråden i Oslo Hanna Marcussen (MDG) mener studentene må flytte utenfor ring 3.

Studentsamskipnaden peker på for lav statlig finansiering og sendrektig kommunal saksbehandling. Mens de private utviklerne vil endre leilighetsnormen slik at det kan bygges flere små boliger.

Ti realistiske tiltak

Det finnes flere veier ut av boligkrisen. Her er ti realistiske tiltak som vil gi resultater både på kort og lang sikt. Men det forutsetter at politikerne virkelig vil:

  1. Kommunen kan myke opp leilighetsnormen i Oslo sentrum en periode slik at det blir lov å bygge leiligheter under 35 kvadratmeter. Halvparten av leilighetene i nye boligprosjekter bør kunne være under 50 kvadratmeter.
  2. Kommunene kan sette i gang bygging på egne ferdigregulerte tomter og tilby leiligheter til studentsamskipnadene til kommunen selv trenger dem. Det samme kan gjøres med tomme bygg kommunen eier.
  3. Kommunene kan la private lage områdeplaner og stille tydelige krav til rask kommunal saksbehandling underveis i planprosessen.
  4. Det må tas et kommunalt krafttak for å redusere administrativ og politisk saksbehandlingstid.
  5. Kommunene kan redusere fordyrende plankrav når det skal bygges studentboliger.
  6. Staten bør øke tilskuddet til studentboliger med 50 prosent i pressområder til 1,5 millioner kroner for hver bolig.
  7. Stat og kommune kan ved salg av eiendommer som skal omdisponeres til boligformål, kreve at 30 prosent av leilighetene blir tilbudt som utleieboliger, studentboliger eller med ulike alternative boligkjøpsmodeller som krever mindre egenkapital ved kjøp.
  8. Staten må innen ett år få på plass en lovendring som åpner for at kommunene kan stille krav om at 20 prosent av leilighetene i nye prosjekter skal tilbys som utleieboliger, leie til eie, deleie og med mer.
  9. Staten må i løpet av ett år sørge for å endre borettslagsloven slik at halvparten av alle nybygde leiligheter i borettslag kan tilbys med ordninger som gjør at flere får råd til egen bolig. I dag kan bare hver femte leilighet selges med slike løsninger.
  10. Staten bør innføre en garantiordning for topplån som sikrer hele eller deler av egenkapitalkravet. Dette kan gi flere unge i etableringsfasen muligheten til å eie sin egen bolig.

Ansvarlige politikere må ta ansvar

Obos har nå over 8000 leiligheter under bygging. Dette er mer enn noen gang. Titalls milliarder kroner er investert i nye byggeprosjekter og tomter de siste årene.

De fire siste årene har vi tilbudt medlemmene våre 2000 boliger med ordningene Bostart og Deleie, som senker terskelen til boligmarkedet. Nesten 1000 medlemmer har benyttet seg av denne muligheten til nå.

Vi har en ambisjon om at 70 prosent av alle leilighetene vi bygger i Oslo-området, og 50 prosent i resten av landet, skal tilbys med slike modeller.

Det betyr over 7000 boliger i Norge på fem år. Men skal vi få til dette, må staten og kommunene gjøre sin del av jobben.

Nå er det på tide at ansvarlige politikere tar ansvar. Det er et skrikende behov for en aktiv boligpolitikk og handlekraft.