Debatt

Trondheimsveien kan bli bygate. Men først må trafikken reduseres.

  • Fred Anton Mykland
    Fred Anton Mykland
    Avdelingsdirektør i Statens vegvesen
Statens vegvesen er enig i at en bygate vil være positivt. Men vi må få først få på plass en løsning som flytter tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk bort fra riksvei 4, skriver innleggsforfatteren.

Vi må ha en løsning for de 4000 tungbilene som kjører langs Trondheimsveien daglig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innbyggerne langs Trondheimsveien i Oslo skal få støyskjerming, fartsgrense på 60 km/t, fotobokser og kollektivfelt. Det er nå full enighet om dette i Oslo bystyre.

Men hvor skal næringstransporten som kommer fra Gjøvik, Raufoss og Hadeland ta veien? Det snakker ikke bystyret om.

Store konsekvenser

Forslaget om å gjøre om riksvei 4, Trondheimsveien, til en bygate er tema for en kommentar av Nazneen Khan-Østrem i Aftenposten 15. november.

Statens vegvesen er enig i at en bygate vil være positivt. Men dersom vi bygger ned denne delen av strekningen før vi har fått på plass en løsning som flytter tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk bort fra riksvei 4, risikerer vi at trafikken vil flyte ut på det kommunale veinettet.

Dette vil få store konsekvenser for både trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Kartlegger støy

Allerede i 2007 foreslo Statens vegvesen å bygge den såkalte Fossumdiagonalen slik at dagens riksvei 4 kunne nedgraderes til bygate.

Men etter det politiske skiftet i Oslo, har det så langt ikke vært politisk interesse i Oslo for å gå videre med denne løsningen.

Vi insisterer ikke på at Fossumdiagonalen er den eneste aktuelle løsningen. Men vi er nødt til å ivareta fremkommelighet, trafikale behov og trafikksikkerhet før vi reduserer kapasiteten på en hovedinnfartsåre.

Vi er nødt til å ivareta fremkommelighet, trafikale behov og trafikksikkerhet

Veivesenet er godt kjent med at det er høy støybelastning for den eldre bebyggelsen som ligger tett på Trondheimsveien. Vi kartlegger innendørs støy og tilbyr fasadetiltak der lydnivået overstiger grenseverdien.

Det vil være mulig å gjennomføre en del støytiltak uten trafikale virkninger. Men en full ombygging av en firefelts motorvei til bygate uten andre tiltak i eksisterende trafikksystem for Oslo, mener vi ikke er løsningen.

Det bidrar kun til å flytte problemene til det lokale veinettet.

En enklere reisehverdag

Statens vegvesen jobber kontinuerlig for å sikre fremkommelighet og en enklere reisehverdag for både næringstransport, kollektivtransport, bilister og nødetater. Trafikksikkerhet veier tungt når vi gjør våre vurderinger.

Vi må vurdere konsekvensene av de ulike tiltakene og hvilken effekt de har. Tiltak som i utgangspunktet kan virke fornuftige og logiske, lar seg kanskje ikke gjennomføre, fordi det har store konsekvenser på andre områder.

Trafikksikkerhet veier tungt når vi gjør våre vurderinger

Statens vegvesen ønsker i samarbeid med Oslo kommune å diskutere tiltak som kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for innbyggerne langs Trondheimsveien.

Redusert fart, fotobokser, støyskjerming og bymessig utforming av veien er hver for seg gode tiltak. Men de lar seg neppe gjennomføre før den totale trafikkmengden på riksvei 4, fra Gjelleråsen til Sinsen, blir redusert.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Samferdsel
  2. Statens vegvesen
  3. Oslo
  4. Oslodebatt