Debatt

Et øyeblikks refleksjon

  • Erlan A. Idrissov
Kasakhstans utenriksminister Erland A. Idrissov (t.v.), her sammen med sin franske kollega Laurent Fabius. I bakgrunnen: Frankrikes president François Hollande og Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev.

Kasakhstan. Våre innbyggere har det vesentlig mye bedre nå enn det de hadde for 20 år siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  1. november publiserte Aftenposten Steinar Dyrnes’ artikkel, hvor korrespondenten totalt forvrengte betydningen av den nye offentlige fridagen og ikke forklarte hvorfor landets parlament etablerte denne.

Nedenfor oppsummerer utenriksminister i Kasakhstan essensen av den nye nasjonaldagen. Et overveldende flertall i befolkningen støttet introduksjonen.

  1. desember er en ny offentlig fridag i Kasakhstan som er viet til prestasjoner av vårt lands første president, Nursultan Nazarbajev. Mens vi feirer Den første presidents dag vil vi ha et øyeblikk for å trekke pusten og reflektere over hvor langt og fort landet har utviklet seg over de siste 21 årene siden uavhengigheten.

Vi ser våre viktigste suksesser i den raske forsterkningen av vår uavhengighet og Kasakhstans fremvekst som en viktig regional og internasjonal aktør. Det er 21 år siden noen eksterne observatører tvilte på Kasakhstans evne til å stå på egne ben og være en levedyktig stat.

Vi har trosset disse tvilerne ved å øke brutto nasjonalprodukt pr. innbygger med 16 ganger siden uavhengigheten. Fra 1999 til 2007 var BNP-veksten i Kasakhstan i gjennomsnitt 10 prosent pr. år. Den økonomiske veksten går litt saktere nå som følge av den globale finanskrisen, men BNP ventes å vokse med over 5 prosent i 2012. Kasakhstan er rangert på tredjeplass blant de 25 mest dynamiske økonomiene det siste tiåret. Vi har også tiltrukket oss utenlandske direkte investeringer verdt mer enn 160 milliarder amerikanske dollar.

Gjennom denne perioden har vi sikret oss politisk stabilitet og mellometnisk og mellomreligiøs harmoni. Vi har med hell unngått uenigheter og konflikter, som er blitt sett i noen andre deler av regionen, ved å forene vår befolkning rundt en felles forpliktelse til å utvikle et vellykket land og gjensidige fordeler i denne prosessen. Våre innbyggere har det vesentlig mye bedre nå enn det de hadde for 20 år siden.

Kasakhstans utenrikspolitikk har de siste to tiårene fokusert på å utvikle og styrke våre relasjoner med våre viktigste partnere og etablere et trygt og vennlig miljø rundt oss. Vi ønsker å bruke vår geografi til vår fordel – som et land i hjertet av Eurasia, som kan dra nytte av varestrømmene mellom de europeiske og asiatiske markeder.

Vårt første bidrag til å styrke sikkerheten hjemme og ute var president Nazarbajevs historiske beslutning om å gi avkall på verdens fjerde største kjernefysiske arsenal i 1991 og nedstengning av det kjernefysiske prøvesprengningsstedet Semipalatinsk, arvet fra Sovjetunionen. Vi har også ledet arbeidet med å etablere en atomvåpenfri sone i Sentral-Asia.

I 2010, som det første landet blant de tidligere Sovjetstatene, hadde vi også formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og lyktes dermed med å inkludere Sentral-Asia i definisjonen av «europeisk sikkerhet».

Med tanke på fremtiden har president Nazarbajev kommet med to forslag som har fått bred internasjonal støtte. For det første har han foreslått å etablere et G-Global Forum for å utvikle krisetiltak for å støtte verdensøkonomien i et forsøk på å løse den begrensede virkningen av G-8 og G-20. Dernest har han foreslått en «Green Bridge Partnership» for å bringe sammen regjeringer, internasjonale organisasjoner og private bedrifter for å finne transnasjonale løsninger til bærekraftig vekst. Som en del av Kasakhstans forsøk på å gjøre sin økonomi «grønn» og fremme alternative energikilder i Sentral-Asia, ble vår nye hovedstad Astana i november valgt som vertskapsby for den internasjonale utstillingen EXPO 2017, med temaet «Fremtidens energy».

21 år etter uavhengigheten opprettholder Kasakhstan samme ambisjon og forpliktelse til å reformere.

Hele teksten er tilgjengelig på nettsidene til landets utenriksdepartement – mfa.kz.

Les mer om

  1. Debatt