Dårlig råd fra Kommuneadvokaten | Bjørnar Moxnes

Man bør ikke ta alt Kommuneadvokaten kommer med for god fisk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Da Rødt inngikk samarbeidsavtalen med byrådet var det viktig for oss å stanse nye kommersielle barnehager, fordi hver krone bevilget til barnehage skal gå til barnas beste.

Siden har kommuneadvokat Hanne Harlem uttalt at det er lovstridig om kommunen gir tilskudd til nye ideelle barnehager, men ikke til nye kommersielle. I en kommentar råder Aftenpostens Andreas Slettholm byrådet til å stole på Harlem. Har han grunn til det?

Kommuneadvokaten tok feil

Kommuneadvokaten tok feil da de mente det var lovlig å kalle byrådet for byregjering. De tok feil da de mente det var ulovlig av meg å offentliggjøre granskningsrapporten i Lindeberg-saken. Man bør ikke ta alt de kommer med for god fisk.

I denne saken står Harlems argument svakt siden den såkalte forskjellsbehandlingen er konsistent og saklig begrunnet, og dét i Barnehageloven: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.»

Ikke et vern av næringsfriheten

Slik jusprofessor Tarjei Bekkedal påviser, etablerer ikke loven noe vern av næringsfriheten gjennom å nedfelle en rett til å drive kommersiell barnehagedrift med tilhørende overskudd. Barnehagelovens formål er å sikre barnas rettigheter og interesser.

Barna er lovens eneste rettighetshaver.

Avgjørende for venstresiden

Barnehageloven og dens forarbeider viser at målet om å kanalisere mest mulig av de økonomiske ressursene til barna er anerkjent som saklig og relevant. Politiske virkemidler som er ment å realisere formålet er derfor saklige og lovlige.

For venstresiden er dette et avgjørende politisk spørsmål. Hvis vi ikke klarer å snu den politiske kursen og stanse velferdsprofitørene når vi vinner flertall i Oslo, hvordan skal rødgrønn side gå til valg med troverdighet for en ny kurs i 2017? Vi må vise velgerne at det nytter å stemme på partier som vil stanse velferdsprofitørene.

Twitter: @bmoxnes

Les mer:

Bakgrunn: Moxnes truer med å bryte samarbeidsavtalen mellom Rødt og det rødgrønne byrådet