Debatt

Terror truer hele det norske folket. Ikke muslimer, jøder, kristne, ateister eller homofile

 • Nasir Ahmed

Bevæpnet politi preger Oslos gater. Terrortrusselen har gitt et større press på muslimer, og tegn tyder på at vi kan gå mot mer splittelse i samfunnet, mener innleggsforfatteren, som oppfordrer til samhold på tvers av etnistitet, legning og religion. Foto: Trond J. Strøm

Mandag er muslimenes høytidsdag Eid. I år preges den av trusler om terror. Står vi samlet som ett folk taper terroristene, mener Nasir Ahmed.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den norske muslimen lever under et emosjonelt press og ser ikke til å få fred.

Daglig blir muslimene verbalt stigmatisert i kommentarfeltene, hvor mange ytrer sitt hat mot deres identitet. Presset er ikke blitt mindre nå som islam og muslimer igjen er blitt et samtaleemne, i kjølvannet av terrortrusselen.

Nasir Ahmed

Det er med forskrekkelse at jeg leser kommentarer i nettdebatten som gir uttrykk for et ønske om at norske muslimer skal forlate Norge for å praktisere sin tro i et annet land. Det er illevarslende at en annen av kommentarene oppfordrer Statistisk Sentralbyrå til å utrede hvor mange potensielle terrorister — muslimer - Norge kan ha på sikt.Dette er bekymringsverdige tegn til splittelse av samfunnet i ulike grupper, en splittelse som bare vil skape mer hat og i verste fall vold.

Ramadan i en urolig verden

Norske muslimer har under hele deres hellige måned Ramadan, søkt indre ro og bedt om fred for hele menneskeheten. Men hverken ro eller fred har de kunnet få.

Horrible og hjerteskjærende reportasjer og bilder fra Gaza, hvor uskyldige barn er blitt drept av israelske flyangrep, har for mange vært en stor påkjenning. Samtidig har ISILs herjinger og drap på uskyldige mennesker dominert nyhetsbildet, med handlinger som muslimer har fordømt med sterke ordelag.

Terrormål på muslimsk høytidsdag

Nå kan terroristgruppen som før var oss fjern true Norge med en terrorhandling i islams navn. Det vekker stor frykt og uro blant norske muslimer, i likhet med resten av befolkningen.

Det er et paradoks at mens det har strømmet til med fordømmelse av og avstand fraterror fra flere muslimske skikkelser (fordi de har følt en viss forventning), har deres egne moskeer på den andre siden blitt utpekt som mulig terrormål.

Mandag er muslimenes høytidsdag Eid, dagen som markerer avslutningen på Ramadan måned. I år kaster redsel og oppstandelse skygger over markeringen. Smil og glede blandes med bekymring.

Kommentar:

Les også

Terrorister er farlige, muslimer er ikke

Flertallet har tiltro til politiet og andre sikkerhetsorganer, og store folketall vil møte opp i moskeene. Men det vil ikke være galt å anta at det hos noen er blitt plantet seg en frykt for det verste, og at de vil vegre seg til å delta i markeringen i moskeen.

Samholdet rakner

De horrible terrorangrepeneden 22. juli 2011 bragte nasjonen sammen og skapte et samhold fullt av kjærlighet og gjensidig respekt. Men dessverre har noe av det samholdet raknet, og vi er igjen vitner til hatytringer og til dels -handlinger. Nylig skal en jente ha blitt forsøkt kvalt av en kvinne som hadde lest om terrortrusselen. Grunnen skal ha vært at jenta var muslim — hun brukte hijab.

Står vi sammen, taper terroristene

Dette er en påminnelse om at vi må stå sammen som ett samfunn og skape aksept for ulikheter blant oss.

Terrortrusselen som nå preger våre liv truer det det norske folket . Ikke en muslim, jøde, kristen, ateist eller en homofil.

Å skape ubalanse i et sivilisert og mangfoldig samfunn er terroristenes primære hensikt. Vi må derfor stå samlet i denne prekære situasjonen.

Norske muslimer er like berørte av terrortrusselen som en vanlig borger er. La oss derfor åpenhjertig og kollektivt glede oss over muslimenes høytidsdag.

Twitter: @ahmnasir

Les også:

 1. Les også

  - Risikoen for å dø av et lynnedslag er større enn risikoen for å dø i et terrorangrep

 2. Les også

  - Verdens jøder er ikke ansvarlige for Israels handlinger

 3. Les også

  «Tillit til politiet bygges ikke bare under dramatiske hendelser som en terrortrussel»

Les mer om

 1. Debatt
 2. Islam
 3. Terror

Relevante artikler

 1. SID
  Publisert:

  Guide: Hvordan snakke med en muslim

 2. DEBATT
  Publisert:

  Moskéangrepet gir meg flashback. La ikke historien gjenta seg flere ganger.

 3. DEBATT
  Publisert:

  Broene Islamsk Råd har lovet å bygge, er i ferd med å kollapse

 4. DEBATT
  Publisert:

  Ingen kan fortelle meg at den kjærligheten og stoltheten jeg føler for mannen min, er synd

 5. DEBATT
  Publisert:

  Mainstream-islam trenger sikkert en reformasjon, men det gjør også de fleste «islamkritikere» i Norge

 6. NORGE
  Publisert:

  Mye blir annerledes for over 100.000 muslimer fra fredag