Byrådet svikter barnehagebarna | Saida Begum

Det er statens ansvar å utdanne nok barnehagelærere, skriver Høyres Saida Begum.

Vårt byråd tok ansvar. Dagens byråd skyver det fra seg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fra og med 1. august ble pedagognormen i barnehagen skjerpet. I praksis innebærer det nasjonale kravet fra Kunnskapsdepartementet at minimum 43 prosent av de ansatte i en barnehage skal være utdannet barnehagelærere.

For snart to år siden inngikk byrådet i Oslo en grunnbemanningsavtale med Utdanningsforbundet og Fagforbundet om at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere.

Dagsavisen konkluderte med at det var «duket for barnehagelærer-boom». Siden har representanter for venstresidens partier, både lokalt og nasjonalt, regelmessig kritisert regjeringen for påstått manglende ambisjoner i barnehagepolitikken.

Saida Begum er Høyres fraksjonsleder Kultur- og utdanningskomitéen

Pinlig avsløring

Forleden avslørte Aftenposten at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i februar sendte søknad om dispensasjon fra det nye kravet om «bare» 43 prosent barnehagelærere til Kunnskapsdepartement, fordi Oslo manglet over 400 barnehagelærere.

Byråden bekreftet at i stedet for aktivt å rekruttere nye barnehagelærere, så venter de til ansatte slutter av naturlige årsaker før eksisterende stillingshjemler blir omgjort til pedagogstillinger. Oslo vil derfor ikke oppfylle det nasjonale kravet før nærmere 2020.

Når Oslo vil nå byrådets egen målsetting om minimum 50 prosent pedagogtetthet, er helt i det blå. Man trenger ikke være høyrepolitiker for å tenke at avsløringen må ha vært pinlig for byrådet.

Les også

Når hele barnehager lever på diett

Det går fremover

Nå har både Utdanningsforbundet og Arbeiderpartiet rykket ut for å forsvare byrådets manglende gjennomføringskraft. Aps utdanningspolitiske talsmann, Abdullah Alsabeehg, slår ubeskjeden fast at «Ap har den beste barnehagepolitikken».

En oppfatning det kan være delte meninger om innad i partiet, all den tid byrådslederen før jul i fjor besluttet å overlate ansvaret for hele utdanningsfeltet til SV. Alsabeehg skriver at det manglet 500 barnehagelærere i Oslo da AP overtok makten i 2015. Tre år senere mangler det 400.

Det går fremover, men det går sakte, til tross for at dagens byråd har et rekordstort økonomisk handlingsrom. Når byrådet i tillegg velger å etablere 3000 nye barnehageplasser samtidig som befolkningsveksten avtar og fødselsoverskuddet synker, er det vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at byrådet er mer opptatt av antall barnehageplasser enn tilbudet til barnehagebarna.

Til sammenligning ble det etablert 10.610 nye barnehageplasser i Oslo mellom 2007 og 2015 da folketallet økte drastisk. I 2009 alene 2.521 nye plasser. Uten å plage noen med eiendomsskatt.

Les også

Ja til mer permisjon til far, men ikke på bekostning av mor

Vi tok ansvar

Fordi det var skrikende mangel på barnehagelærere over hele landet frem til ganske nylig, tok vi flere konkrete grep.

Vi opprettet blant annet en stipendordning for barnehagestyrere som ville ta lederutdanning ved BI eller Høgskolen, tilbød ansatte egne kurs i språkarbeid i barnehagene gjennom Høgskolen i Hedmark og tok selv initiativ til å utdanne flere barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Dette til tross for at det er statens ansvar å utdanne nok barnehagelærere.

Vårt byråd tok ansvar. Dagens byråd skyver det fra seg. Om ett år er det valg.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter