Debatt

Fossile biler finnes ikke | Fridstrøm og Hagman

  • Lasse Fridstrøm og Rolf Hagman, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Fossil eller fornybar er ikke en egenskap ved bilen, men ved drivstoffet, skriver artikkelforfatterne. Foto: Pål Christensen

Det er for tidlig å avskrive forbrenningsmotoren. Den er ikke fossil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det krever en del tungegymnastikk å si «bensin- og dieselbiler» eller «biler med forbrenningsmotor» eller «konvensjonelle biler». Men det er ingen vei utenom. Det finnes nemlig ikke fossile biler! Og heller ikke fornybare!

Derimot kan alle moderne biler gå på enten fossilt eller fornybart drivstoff. Fossil eller fornybar er ikke en egenskap ved bilen, men ved drivstoffet.

Avskriver billige løsninger

Hvorfor er dette viktig? Fordi når vi sier fossile biler, så avskriver vi implisitt flere mulige, interessante løsninger på problemet med klimagassutslipp i samferdsel.

Foto: Svein Erik Dahl

Det kan til og med tenkes at vi avskriver den billigste og aller mest nærliggende løsningen, som er å bytte ut det fossile brenselet med syntetisk drivstoff eller biodrivstoff.

Syntetisk drivstoff kan for eksempel være basert på plastavfall eller på fangst av CO₂ fra et varmekraftverk eller industrianlegg. I det siste tilfellet vil en, istedenfor å lagre karbonet i jordskorpen eller et annet sted, resirkulere det og bruke det på nytt som drivstoff.

Finnes allerede anlegg

Ideen er ikke villere enn at det allerede finnes et pilotanlegg i drift i Dresden og et fullskalaanlegg under planlegging på Herøya. Syntetisk diesel vil bli renere enn fossil diesel og medføre langt mindre utslipp av NOx (nitrogenoksider) og svevestøv.

FNs klimapanel peker på fangst og lagring av CO₂ (CCS) som avgjørende for at vi skal unngå en farlig høy konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren mot slutten av dette århundret. Men panelet gjør opp regning uten vert. CCS har ingen inntektsside – eller det vil i alle fall bli svært vanskelig å få noen til å betale for det. Så lenge det ikke blir butikk av det, blir det ikke noe av det i det hele tatt.

Syntetisk diesel har imidlertid en tydelig inntektsside og kan vise seg å være langt mer økonomisk levedyktig enn CCS.

Det er for tidlig å avskrive forbrenningsmotoren. Den er ikke fossil.

Les mer:

Les også

  1. Aftenposten mener: Bensinbilene heldigvis på vei ut

  2. Oljen og vår livsløgn | Anne Karin Sæther

  3. Tesla sliter med produksjonen

Les mer om

  1. Drivstoff
  2. Biodrivstoff
  3. Klima
  4. Samferdsel