Debatt

Norske Homeopaters Landsforbund er upresise om homøopati, WHO og forskning | Vinjar Fønnebø

 • Vinjar Fønnebø

Fosso går langt i å «garantere» kompetansen hos medlemmene sine. Det er jeg skeptisk til, skriver debattanten. NTB Scanpix/fotolia

Vi kjenner ikke til at WHO har gitt en anmodning til å implementere homeopati i det ordinære helsevesenet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I etinnlegg på Aftenposten.notar leder ToreFossoi Norske Homeopaters Landsforbund til orde mot kritikk av homøopater og homøopati.

Siden hantrekker inn NAFKAM og UiT Norges Arktiske Universitet, finner vi det riktig å oppklare eventuelle misforståelser det måtte medføre.

Fossoharrett i at alle kan kalle seg «homøopat» uten krav til dokumentert kompetanse.

Hangår imidlertid langt i å «garantere» kompetansen hos medlemmene sine.

Man bør ikke forstå dette som atmedlemsskapi NHL medfører autorisasjon som helsepersonell, eller at pasienter som oppsøker et NHL-medlem får rettigheter og vern som i helsevesenet.

Vi synes imidlertid det er positivt at bransjeforbundene er opptatt av faglighet ved å stille kompetansekrav til medlemmene.

Kjenner ikke til WHO-anmodning

Han skriver også at WHO har «anmodet Norge til å implementere homeopati i det ordinære helsevesen».

Vi har vært «WHO Collaboratingcentre» siden 2008,og kjenner ikke til at dehar gitt en slik spesifikk anmodning verken til Norgeeller andre medlemsland.

I2014 anbefalte de imidlertid medlemmene å gjøre seg kjent med hvilke alternative behandlinger som brukes, ogom å haet helhetlig helsefokus som tar høyde for at både alternativ og konvensjonell behandling brukes.

WHO anbefaler medlemslandeneåstyrke kvaliteten påalternativ behandling ved å regulere produkter, praksis og behandlere. Dette har de også gjort tidligere.

I Norgeløstevi dettealleredei 2003,ved åvedta lovenom alternativ behandling.

Feil om avhandling fra oss

Fossoskriverogsåat enPhD-avhandling fra 2014 vedUiT Norges Arktiske Universitetviser at homøopati kan gi bivirkninger.

Han antyder at dette viser at homøopatiske piller har biologisk effekt, fordi «uten virkning kan det som kjent ikke være en bivirkning».

Vi går ut fra at han sikter til kollega TrineStub, somundersøkte homøopaters oppfatning av forverring hos pasienter som brukerhomøpatiskemidler:

I avhandlingensingjør hundet klart at slik forverring neppe kan tilskrives midlene i seg selv, fordi deer så sterkt uttynnet.

Hun fant at homøopater ofte ikke forholder seg til «bivirkninger» slik man gjør i helsevesenet og skolemedisinen, men heller forklarer forverring som tegn på at behandlingen virker, eller at pasienten trenger et annet homøopatisk middel.

Stubs avhandling kan ikke brukes som støtte for athomøopatiske piller har biologisk effekt.

Hun konkluderte med at dette kan representere en viss risiko for pasientsikkerheten, ved at viktig behandling kan bli utsatt.

Det er ikke snakk om risiko for bivirkninger av midlene, men om indirekte risiko knyttet tilbehandleren.

Stubs avhandling kan ikke brukes som støtte for athomøopatiske piller har biologisk effekt.

Dekanen ved Det Helsevitenskapelige fakultet ved UIT Norges Arktiske Universitet har bedt oss understreke at professortittelen ikke «er en ubeskyttet tittel akkurat som homeopat» : Når det gjelder professorater i medisin, fins det strenge retningslinjer for bedømmelse av professorat og tildeling av tittelen.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her har du alt som er skrevet i debatten:

Professor Edzard Ernst skriver:

Les også

Homeopati og tilhengere av det ligner mer på religion enn på medisin

Leder for Norske Homeopaters Landsforbund, Tore Fosso, svarer på kritikken fra Ernst:

Les også

Professorens farlige indoktrinering

Mer om tematikken:

 • Nobelprisvinnere :
Les også

Homeopatiske produkter kan ikke kalles legemidler

 • Svar til nobelprisvinnerne, fra lederen i Norske Homeopaters Landsforbund :
Les også

Vi bør kunne forvente at fire nobelprisvinnere setter seg grundig inn i tema før de publiserer sine meninger

 • Lege Pernille Nylehn :
Les også

Homeopatertror den livstruende sykdommen ebola kan behandles med sukkerpiller. Dette er ikke tvilsomt, det er dødelig umoralsk

 • Kristian Gundersen i Uviten:
Les også

Kosttilskudd er omtrent like nyttig som designervann

 • Innlegg av Marit M. Simonsen:
Les også

Den påstått synske Lisa Williams er en minnetyv

 • Kommentar av Ingeborg Senneset:
Les også

Norges nye superkjendis: En halvkjendis som ikke tror på vitenskap

 • Kronikk av Andreas Wahl Blomkvist, Gunnar Tjomlid og Torbjørn Lysne :
Les også

Kiropraktikk er stort sett manipulasjon

 • Faktasjekk av Jørgen Flor :
Les også

Kan B-mennesker lære seg å bli A-mennesker? Har du en vane etter å ha gjort noe tretten ganger? Mentaltrener Bertrand Larsen påstår det

 • Tegnehanne forstår seg ikke på alternativ behandling:
Les også

Seks ting jeg ikke skjønner meg på

Artikkelserie om alternativ behandling:

 1. Les også

  Langt flere kvinner enn menn bruker alternativ behandling

Les mer om

 1. Debatt
 2. Helse
 3. Alternativ behandling

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Homeopati er ikke medisin. Det er et alternativ, omtrent slik en sytråd er et alternativ til bilbelte.

 2. SPREK

  Professor reagerer kraftig på Norsk Ukeblad etter kaffe-svar: – Helt ute å kjøre

 3. DEBATT

  Også behandling hos psykolog kan gi bivirkninger

 4. DEBATT

  Lytt til ME-pasientene! | Ola Didrik Saugstad

 5. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 17. juli

 6. NORGE

  Fjernet smertestillende, ble kvikkere fysisk og psykisk.