Debatt

Dag Øistein Endsjø skriver: Død av diskriminering

 • Dag Øistein Endsjø

Siv Tove Pedersen døde av diskriminering. Hun døde av lovlig diskriminering, skriver artikkelforfatteren. Håvard Bjelland

Forrige uke døde Siv Tove Pedersen på en selvmordsklinikk i Sveits. Hennes største frykt og eneste alternativ var å bli sakte kvalt når lungene hennes snart ville bryte fullstendig sammen.

Dag Øistein Endsjø. PRIVAT

Pedersen led av lungekollaps. Men hun fikk aldri sjansen til å få nye lunger i en transplantasjon. Det var ikke slik at hun var for langt bak i helsekøen. Hun ble nektet i det hele tatt å være med i køen. Som metadonbruker hadde hun ikke noe der å gjøre, mente helsevesenet.

Pedersen hadde en fortid som rusbruker. Men hun hadde klart å kjempe seg bort fra dette. For henne var nettopp metadon veien tilbake til livet. Men akkurat da hun var i ferd med å få livet sitt i orden, kollapset lungene.

Lov å diskriminere

I Norge i dag er det fullt lov å diskriminere mennesker som Siv Tove Pedersen.

Lovens diskrimineringsvern gir bare vern til helt klart definerte grunnlag som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Diskrimineres du av andre årsaker, slik som Pedersen, er det ingen hjelp å få. Da står du helt alene. Som Pedersen, som døde fordi hun ble nektet å stå i helsekøen.

Da diskrimineringslovene skulle bli revidert under den rødgrønne regjeringen foreslo Diskrimineringslovutvalget en felles diskriminerings— og likestillingslov der de eksplisitt nevnte diskrimineringsgrunnlagene skulle suppleres med «andre lignende vesentlige grunnlag». Slik ville alle få vern mot diskriminering.

Dette ble støttet av antirasister, homo-, trans-, eldre- og funksjonshemmetaktivister, feminister, trossamfunn, etniske minoriteter, menneskerettighetsorganisasjoner, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, jurister, politi og politikere i alle partier fra RV til Frp.

Bare-oss-feminister

Men forslaget om en felles lov som ville forby all diskriminering, falt.

Det falt fordi mektige bare-oss-feminister i LO og de rødgrønne partiene igjen fikk gjennomslag for vrangforestillingen om at det er så mye verre å bli diskriminert på grunn av kjønn enn på grunn av for eksempel funksjonsevne eller etnisitet.

Disse bare-oss-feministene som så fint klarte å leve et kvart århundre med at det ikke fantes diskrimineringsvern på andre områder enn kjønn. De som hylte opp om at nå ble det altfor mye oppmerksomhet om homofile og funksjonshemmede og Gud vet hva. De som ikke klarer å anerkjenne annen urett enn den som rammer den selv.

Så bare-oss-feministene fikk Audun Lysbakken med den misvisende tittelen likestillingsminister til å skrote hele den felles diskrimineringsloven. I stedet ble det fire forskjellige lover. Kjønn ble igjen det viktigste, mens hele beskyttelsen av «andre lignende vesentlige grunnlag» ble droppet fordi det ikke var logisk å legge det til bare én av de andre lovene.

Vel, nå så vi resultatet av hva som skjedde da fullt diskrimineringsvern ble hevet på båten fordi noen fremdeles insisterer på å være likere enn andre. Siv Tove Pedersen døde av diskriminering. Hun døde av lovlig diskriminering.

Jeg ønsker en fin uke til Audun Lysbakken og de andre som trumfet igjennom at det fremdeles skal være lov å diskriminere mennesker som Siv Tove Pedersen. Jeg håper de fortsatt er like stolte av hva de fikk til.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Nyhetssak:

 1. Les også

  Utvalgets dom: Unge syke prioriteres foran eldre kreftpasienter

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Dag Øistein Endsjø: Fortellingen om den nye likestillingsloven

 2. DEBATT

  Feminisme for alle

 3. DEBATT

  Likestillingsloven gjelder også for menn

 4. DEBATT

  Beskytt oss mot diskriminering! Jeg vil bare leve livet mitt, som god småbarnsmor og samfunnsborger!

 5. KOMMENTAR

  Er det synd på norske, hvite menn?

 6. SID

  Min venn definerer seg ikke som feminist. Han er nok ikke alene om det.