Debatt

Bøker blir ikke billigere i friprisland enn i fastprisland | Heidi Marie Kriznik og Geir Hønneland

 • Heidi Marie Kriznik
  Leder, Den norske Forfatterforening
 • Geir Hønneland
  Styreleder, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Hvordan sørge for at en stor litterær bredde når ut til en så stor del av den norske befolkningen som mulig? Gå over til fripris er galt svar, mener innleggsforfatterne. Foto: Signe Dons

Kulturjournalister virker å være ute av stand til å ta dette inn over seg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Heidi Marie Kriznik. Foto: Manifest

Geir Hønneland. Foto: Jan D. Sørensen

I torsdagens Aftenposten konkluderer Joacim Lund med at forslaget fra regjeringen om en fastprisperiode på 12 måneder vil gi et dårligere tilbud til leserne. Det må han gjerne gjøre. Vi anbefaler likevel å søke fakta før konklusjonene trekkes.

Heidi Marie Kriznik og Geir Hønneland. Foto: Manifest / Jan D. Sørensen

Oslo Economics Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler (2012) peker på flere fordeler ved et fastprissystem. En viktig begrunnelse for faste bokpriser er nettopp å opprettholde fagbokhandelen som skal sørge for et bredt og synlig boktilbud for alle. Og som professor og samfunnsøkonom Karine Nyborg har skrevet: Fagbokhandelen skaffer ikke bare bøker, men tilbyr også informasjon.

I et friprissystem vil kunder lett kunne benytte seg av informasjonstilbudet i én butikk og kjøpe sine bøker et helt annet sted – fagbokhandlerne vil lett bli utkonkurrert.

Les også

Trine Skei Grande vil forlenge fastprisen på bøker

Fripris senker ikke snittet

Fjorårets rapport fra det regjeringsoppnevnte danske Bog- og litteraturpanelet viste at matvarekjeder og lignende utsalgssteder har kapret store markedsandeler i Danmark. Dersom en ser på litteratur som en hvilken som helst vare spiller det ingen rolle om litteraturtilbudet til kunden snevres inn gjennom at boksalget flyttes fra faghandel til dagligvare. Men ut fra språk- og litteraturpolitiske begrunnelser er neppe dette en særlig ønskelig utvikling.

Det er nesten trøttende år etter år å måtte vise til rapporter og statistikk som understreker at det ikke stemmer at bøker blir billigere i friprisland enn i fastprisland. Kulturjournalister virker å være ute av stand til å ta dette inn over seg.

Rapporter som ser på forskjellene på bokpris i land med fripris og land med fastpris viser at den gjennomsnittlige bokprisen påvirkes lite av om det er fast- eller fripris. I et friprisland forblir gjennomsnittsprisen på samme nivå eller den går litt opp, mens bestselgerne kan få noe lavere gjennomsnittspriser enn i et fastprisland. Titler som ikke selger i stabler synes derimot å få økte gjennomsnittspriser i friprisland.

Les også

Aslak Nore: – Jeg forstår nok ikke helt hvordan jeg fremstår for andre. Noe jeg oppfatter som engasjert, kan andre oppleve som skremmende.

Fastpris utbredt i Europa

Da Sveits innførte faste bokpriser ble det blant annet begrunnet med at antallet bokhandler var i ferd med å gå ned, samtidig som prisene steg. Belgia innførte faste bokpriser for å øke konkurransen ved å sikre flere aktører. I kulturlandet Frankrike har det vært faste bokpriser siden 1981. I Sverige, i disse dager, diskuterer aktører i bransjen å få gjeninnført fastpris.

Fastprisordninger er utbredt i Europa og sterkt politisk forankret. Vår kulturminister ser det.

Kulturelle og demokratiske hensyn tilsier at ikke alle bør lese nøyaktig det samme. Fastprisordningen, og de andre virkemidlene i Bokavtalen, sikrer at det skrives, utgis og formidles et bredt utvalg bøker. Det er et premiss for at det leses variert.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Bokbransjen
 2. Litteratur

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 4. september

 2. KRONIKK

  Juridisk utvalg: Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer

 3. A-MAGASINET

  Eksperter vurdere korona-tiltakene folk ikke forstår.

 4. HISTORIE

  Disse var ansatt på en fabrikk i Østfold. I dag ville det vært utenkelig.

 5. NORGE

  Statsministeren og helseministeren hadde forlatt møtet da beslutningen om å stenge Norge ble tatt. Slik var de dramatiske timene.

 6. NORGE

  Staten vil bruke 11 milliarder kroner på et nytt journalsystem. Et av Europas fattigste land fikk det til for en nitusendel.