Debatt

Vi trenger et bedre system for å la forurenser betale | Karin Yrvin

  • Karin Yrvin
    Karin Yrvin
    Fagsjef, Opplysningsrådet for Veitrafikken
Bilistene påfører samfunnet kostnader og ulemper. Særlig køer, forsinkelser, støy, støv, forurensning, veislitasje og trafikkulykker, skriver artikkelforfatteren.

Dynamisk veiprising og hvordan vi kan nå klimamålene med minst mulig tap av verdiskapning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Einar Lie og Lasse Fridstrøm har hver for seg skrevet gode artikler om bilavgiftsystemet og klimamålene, hva som har vært hensikten med avgiftene og dilemmaene for fremtiden.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener det særlig er to offentlige utredninger med påfølgende beslutninger som må følge avgiftsdebatten de trekker opp. Det ene er en utredning av dynamisk veiprising, et satellittbasert system hvor man betaler for faktisk bruk av veien. Bilistene påfører samfunnet kostnader og ulemper. Særlig køer, forsinkelser, støy, støv, forurensning, veislitasje og trafikkulykker. Og det er rimelig at forurenser skal betale, men dagens system treffer hverken rettferdig eller korrekt. Derfor bør det også endres.

  • Aftenposten mener: Bensinbilene heldigvis på vei ut

Prisen for bruk av veien kan differensieres på ulike måter: høyere avgift for å reise inn til byen på forurensede dager og differensiering etter hvor og når man kjører og etter hva slags utslipp bilen har. Dette vil være et mer rettferdig og svært nøyaktig system som kan erstatte dagens avgiftssystem, men det er behov for utredning for gjennomføring.

Det andre som bør utredes, er kostnadene ved klimapolitikk, eller rett og slett en utredning som gir svaret på et spørsmål Lasse Fridstrøm så klart har formulert: Hvordan når vi klimamålene i transportsektoren med minst mulig tap av verdiskapning?

Dette fordi målformuleringene i norsk klimapolitikk er tydelige. Men kostnadssiden og tiltakssiden er svært mangelfullt utredet, og skal vi ta målene på alvor, må de også følges av rasjonelle, treffsikre tiltak.

Les også:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Bil
  2. Klimapolitikk
  3. Utslipp