Debatt

Norges største fødeavdeling får ingen nyfødtintensiv | Jens B. Grøgaard

  • Jens B. Grøgaard
    Jens B. Grøgaard
    Dr. med., barnelege, tidligere klinikksjef ved Barnesenteret, Ullevål sykehus
Slik ser planene for det nye sykehuset på Gaustad ut.

Det er trist og helt ubegripelig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 30 år har fagpersoner i Oslo arbeidet for at tre barneavdelinger skulle samles i en enhet, et barnesykehus. Endelig ser dette ut til å kunne bli en virkelighet på Gaustad, men hva får vi i tillegg?

Dr. med. Jens B. Grøgaard er barnelege og tidligere klinikksjef ved barneklinikken på Ullevål sykehus.

Aker sykehus får landets største fødeavdeling med 10.000 fødsler, men nyfødtintensivavdelingen ligger på Gaustad. Det skal ifølge planene dimensjoneres for enkel nyfødtmedisinsk behandling på Aker. Beredskap for alvorlig sykdom skal ivaretas av nyfødtleger i rotasjon fra Gaustad.

En plan med landets største fødeavdeling uten adekvat nyfødtintensiv omsorg, er en plan laget av personer uten kunnskap om moderne nyfødtomsorg.

Les også

Dette er striden om Oslos sykehus

Uforsvarlig i moderne medisin

Aker får 17–18 prosent av landets totale fødsler, og Gaustad blir Helse Sør-Øst eneste høyintensivavdeling for nyfødte som skal dekke halve landets nyfødte. Her skal 90–100 ekstremt for tidlig fødte barn (<28 graviditetsuker og <1000 gram fødselsvekt) behandles, i tillegg til andre for tidlig fødte barn, og nyfødte med medfødte misdannelser.

En fødeavdeling på 10.000 fødsler årlig, uten en fullt fungerende nyfødt intensiv enhet, anses uforsvarlig i moderne perinatal- og nyfødtmedisin.

På 90-tallet hadde gamle Aker 4000 fødsler uten nyfødtavdeling, men med nyfødtleger på tilstedevakt. Kun gravide med fødsel til termin (38-42 ukers graviditet) ble forløst på Aker. 3–5 prosent av de nyfødte ble overflyttet til Ullevål nyfødtavdeling. Dersom denne ordningen videreføres på nye Aker, vil ca. 3–500 nyfødte årlig overflyttes til Gaustad, samtidig som Gaustad må ta hånd om 600 for tidlige fødsler.

I 2016 vedtok Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål og i stedet bygge ut i forlengelse av Rikshospitalet på Gaustad (bildet). I tillegg vedtok de å bygge nytt lokalsykehus på Aker.

Sørgelig og ubegripelig

Det er vanskelig å se at nyfødtintensiv på Gaustad kan svelge dette, i tillegg til alle regionens ekstremt for tidlig fødte- og andre nyfødtproblemer som krever nyfødtomsorg.

Etter å ha deltatt i prosjektering av barneavdelinger under 30 år i Sverige, USA og Norge, finner jeg det sørgelig at Oslo ikke får en god løsning for de nyfødte og deres familier.

Det er trist og helt ubegripelig at foretreder for barnefaget pediatri ved Oslo universitetssykehus kan godta at landets største fødeavdeling ikke får adekvat nyfødtomsorg.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fødsel
  2. Barsel
  3. Sykehussammenslåing