Debatt

Grønland - Oslopolitikernes søppelkasse?

 • Tore Vik

Det er flere fattige her enn andre steder i Norge. Det er flere fattige barn. Nesten halvparten av alle kommunale boliger i Oslo ligger i Gamle Oslo. På Tøyen har man metadonutdeling, skriver Tore Vik. BJØRN SKOMAKERSTUEN

Signalene Oslo-politikerne sender ut er at denne bydelen skal bli en salderingspost i byutviklingen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kona og jeg flyttet til Grønland for to år siden. Vi likte området fordi vi setter pris på de flerkulturelle fasettene av å bo her. Vi er også av den oppfatningen at Norge har et ansvar for å ta vare på flyktninger.

Området har en rikdom av butikker og restauranter som gjør det spennende å bo her. Det er oppløftende at alle salgsboder på en lørdag har plakater som tar avstand til terrorgruppen IS.

Folk her tar vare på seg selv og sine egne, på tross av at det norske storsamfunnets integrasjonspolitikk overfor flyktninger og innvandrere neppe kan sies å ha gått i deres favør.

Et åpent rusmiljø

Området har likevel sine store utfordringer.

Det er flere fattige her enn andre steder i Norge. Det er flere fattige barn. Nesten halvparten av alle kommunale boliger i Oslo ligger i Gamle Oslo. På Tøyen har man metadonutdeling. Her i kvartalet vi bor i, har man bosenteret i Frelsesarmeens rusomsorg, Frelsesarmeens rusomsorgs dagsenter og like ved Oslo Bymisjon.

Disse gjør alle et utmerket arbeid som egentlig burde vært kommunens og statens ansvar. Konsentrasjonen i et lite område gjør likevel at det er etablert et åpent rusmiljø.

Kommunale utleieboliger

På toppen av dette vil Oslo byråd nå kjøpe 335 nye leiligheter på Oslo Øst. 73 av disse i vårt kvartal, vegg i vegg med Frelsesarmeens rusomsorg. Disse skal brukes som kommunale utleieboliger.

I vårt moderne samfunn er det svært vanskelig få en kommunal leilighet uten å ha en diagnose i form av rus eller psykiatri. I andre deler av landet har man bemannede kollektiver der mennesker med rusproblemer kan bo i positive bomiljøer mot å underskrive en oppfølgingsavtale og en kontrakt.

Slike og andre tiltak for mennesker med rusproblemer savnes i Oslo.

Det hjelper lite å gi et menneske med rusproblemer en nøkkel til en leilighet i en kommunal bolig der de andre beboere har samme type problemer, og uten tilsyn.

Tøyen-løftet skrevet i sand

SV og Oslo byråd bestående av Høyre, Venstre og KrF proklamerte at det ikke skulle etableres flere kommunale boliger på Tøyen i det såkalte Tøyenløftet i 2013. Dette løftet viser seg å være skrevet i sand. Den eneste delen av løftet de har holdt, er å flytte den viktige kulturinstitusjonen Munch-museet bort fra bydelen.

Folk som går opp Motzfeldts gate bærer søppel som sigarettsneiper og bananskall i hendene for å finne nærmeste søppelkasse. De må etter hvert gi opp og legge søppelet fra seg fordi søppelkasser nesten ikke er å finne i Norges tettest befolkede område. Borettslagene her i området har skrevet til Oslo kommune for å spørre om de ikke kan sette opp søppelklasser. Ingen av dem har fått svar.

Dette er betegnende for politikken overfor Oslo Øst. Som en konsekvens av politikken er Tøyen-Grønlandsområdet i ferd med å bli Oslos søppelkasse.

Vanlige folk flytter

En konsekvens av dette er at vanlige familier, folk med vanlige jobber, flytter bort herfra. For signalene politikerne sender ut er at denne bydelen skal bli en salderingspost i byutviklingen.

Så kan man spørre seg om resultatet av dette. Vil det generere mer rusbruk og kriminalitet? Skal man overlate til politiet å opprettholde sosial orden i området?

 1. Les også

  Barn pågrepet i den største politiaksjonen på flere år

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Tøyenløftet: Ville flytte rustilbud fra Tøyenområdet, men fulgte det ikke opp

 2. DEBATT

  Grønland er et knust vindu

 3. OSLOBY

  Kjøper kommunale boliger «i et av Oslos mest etterspurte nabolag»

 4. DEBATT

  Vi må anerkjenne prisen Plata-seieren har hatt for bomiljøene i indre øst

 5. OSLOBY

  Arild Knutsen om uteområde for rusmisbrukere: – Ingen vil ha et lovtomt rom

 6. OSLOBY

  Bitter ordkrig om Oslo-byrådets viktigste eldreløfte