Norge utdanner for få leger

  • Erlend Sæther
    Erlend Sæther
    Medisinstudent
I Norge har vi et opptakssystem som er likt for alle. Ved innføring av motivasjonsbrev og opptaksintervjuer vil objektiviteten tas vekk, skriver medisinstudent Erlend Sæther.

Høye karaktersnitt er ikke et symptom på et dårlig opptakssystem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I år ble et nytt år med økning i poenggrensene for å komme inn på medisinstudiet i Norge. Det kreves nå over 60 poeng for å komme inn med førstegangsvitnemål.

Dette er skyhøye krav. Det er absolutt ikke sånn at bare de som har over seks i snitt, har kapasitet nok til å komme seg gjennom studiet eller være gode leger.

Men jeg mener ikke at dette er et symptom på et dårlig opptakssystem i Norge. Slik som Arham Sheikh hevder i et debattinnlegg i Aftenposten 28. juli.

Likt for alle

I Norge har vi et opptakssystem som er likt for alle. Om man har foreldre som er overleger, har ingenting å si for Samordna opptak. Ved innføring av motivasjonsbrev og opptaksintervjuer vil objektiviteten tas vekk.

Man kan også forestille seg at det blir private kurs i hvordan man skal skrive det beste motivasjonsbrevet, og hva man skal svare på alle spørsmålene på intervjuet. Jeg er redd for at disse kursene vil dukke opp ved introduksjon av en opptaksprøve òg.

Det vil kreve at man har veldig gode karakterer fra videregående, samtidig som man må få et veldig godt resultat på opptaksprøven. Mange vil nok ta denne prøven i årevis før man endelig får en god nok poengsum.

Utelukke muligheter

Videre mener noen det er mer rettferdig å vekte realfag høyere enn andre fag for å komme inn. Det er jeg uenig i. Det vil gjøre at de som tror de vil studere medisin første året på videregående, vil nedprioritere andre fag. Dermed vil man allerede som 16-åring utelukke andre muligheter for seg selv.

Jeg er heller ikke enig i premisset om at noen fag på videregående ikke er like relevante for å studere medisin som andre.

Alle fag vi har, gir oss kun en grunnleggende innføring i faget. Fellesfag, som historie, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving, er fag man kan forvente av alle å ha en grunnleggende kompetanse i. Det gjelder også de som skal bli leger.

Jeg ser også på det som en styrke at kommende leger velger noen andre programfag enn bare realfag. På denne måten kan de få en større bredde i kompetansen sin.

Øk plassene!

Det er riktig at mange ikke vet at de vil bli lege når de er 16 år og går førsteåret på videregående. Men det man burde vite som 16-åring, er at om man vil ha alle yrkesmuligheter åpne, burde man gjøre så godt man kan i alle fag på videregående.

Den eneste gode løsningen jeg ser, er å øke plassene på medisinstudiene. Norges helt klare ambisjon må være å utdanne så mange leger landet trenger hjemme. Grunnen til dagens skyhøye poenggrenser, er at Norge utdanner for få leger.