Debatt

Israel preget av frykt

  • Forf>palestinakomiteen I Norge
  • <forf>line Khateeb<

Manfred Gerstenfeld beskriver i sitt debattinnlegg «Arven etter Quisling» 17. desember en dyster fremstilling av virkeligheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Manfred Gerstenfeld beskriver i sitt debattinnlegg «Arven etter Quisling» 17. desember en dyster fremstilling av virkeligheten. Kan den sies å være sann, og svarer den i det hele tatt på utfordringene og lidelsene den israelske okkupasjonen skaper?

Debatten om Palestina og Israel vekker ofte sterke følelser. Gerstenfeld mener om nordmenn som støtter palestinernes sak at de «burde kanskje ta neste skritt og oppdra også sine egne barn til å bli jødemordere». Forslaget er hårreisende. Som halvt norsk og halvt palestinsk mor blir jeg mektig provosert over en slik påstand. Er Gerstenfelds bilde av palestinere som mennesker og nordmenn som folk virkelig så ensidig og forvridd som han fremstiller det, kan jeg forstå hans harme. Ved å sette likhetstegn mellom støtte til det palestinske folkets rettigheter og den tragiske hendelsen i Mumbai for noen uker siden, bidrar Gerstenfeld til ytterligere å tåkelegge debatten og blande kortene.

Barna ofre for krig.

Manfred Gerstenfeld trekker frem hvordan barn blir ofre for krig. Vi kan vanskelig forestille oss det å vokse opp som barn i Israel etter annen verdenskrig, kanskje med minnet om slektninger en aldri fikk se igjen. Ei heller hvordan det er å vokse opp i en palestinsk flyktningeleir med historier om massakrene og de skjebnesvangre dagene da israelske militser truet bestemor til å forlate hjemmet, bærende på sitt nyfødte barn. Det israelske og palestinske folk har en historie og skjebne knyttet sammen på en rekke vis. Den må vi erkjenne og så rette blikkene fremover.

Utfordringer.

I dagens Israel og Palestina står vi ovenfor en rekke utfordringer, politisk, etisk og humanitært. Det er palestinske barn som opplever de humanitære følgene av den israelske okkupasjonen og blokaden av Gaza. Dette er utfordringer Gerstenfeld velger å se bort fra. 750000 barn på Gazastripen lever i dag på et minimum. Richard Falk (FNs spesialrapportør for menneskerettene i de okkuperte palestinske områdene) oppfordrer den internasjonale straffedomstolen til å reise sak mot israelske ledere for en politikk han kaller «forbrytelser mot menneskeheten». Falk er også amerikansk jøde.

En trygg hverdag.

Alle foreldre ønsker å gi sine barn en trygg hverdag. Når palestinske barn hyller sine martyrer eller israelske barn skriver hilsener på raketter som skal regne over Libanon, er de alle ofre for krig. Skal krigen ta slutt, må vi våge å se dagens realiteter i øyet. Den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene er ulovlig og til hinder for fred.

Les også

  1. Arven etter Quisling

Les mer om

  1. Debatt