Debatt

Det er uakseptabelt å bruke bistand som pisk | Anne-Marie Helland

  • Anne-Marie Helland, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
I Somalia dør husdyrene, det har ikke regnet på tre år, og noen steder dør folk av sult, skriver Anne-Marie Helland.

Høyre har vedtatt et forslag om betinget bistand knyttet til retur av asylsøkere som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk bistand kan i fremtiden bli brukt til å presse utviklingsland til å inngå returavtaler for asylsøkere med avslag. Vi trodde det tilhørte historien å gi bistand med betingelser.

I Somalia dør husdyrene, det har ikke regnet på tre år, og noen steder dør folk av sult. Situasjonen blir beskrevet som den verste på mange tiår. Samtidig som dette skjer ønsker Norge å inngå en returavtale med Somalia, slik at landet tar imot asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden.

Umusikalsk

Som et av de mest sårbare landene i verden, har Somalia behov for støtte gjennom tørkekrisen. Nå trenger de seks millionene som er utsatt for denne omfattende tørken, akutt og livreddende bistand.

Regjeringen i landet er helt ny, og har mer enn nok med å kjempe mot både tørke og terrororganisasjonen al-Shabaab. Og da blir det i beste fall umusikalsk at norske myndigheter vil bruke krefter på å snakke om returavtaler midt oppe i en humanitær krise.

Utdatert praksis

Det gjør ikke saken bedre at Høyre på sitt landsmøte nylig vedtok et forslag om å revurdere bistand til land som ikke samarbeider om en returavtale av asylsøkere.

  • Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna: Bistand i bytte mot returavtaler er dårlig bistand

Vi skal altså bruke bistand som en pisk til å få land med på returavtaler. Forslaget fører Høyre tilbake til en utdatert praksis med betinget bistand som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

Det er legitimt at Norge vil ha returavtaler, men å blande inn bistanden mener vi er totalt uakseptabelt. At stats- og utenriksministerens parti nå går inn for dette, får varsellampene til å blinke.

Bistand forebygger kriser

Bistand er noe de fattigste i verden drar nytte av og skal ikke ha noen annen funksjon enn å bekjempe fattigdom og sikre menneskerettighetene. God bistand krever forutsigbarhet og langsiktighet, og vellykket bistand bidrar til at folk ikke er nødt til å legge ut på flukt.

Vi kan ikke bruke vår rikdom til å gjøre hestehandler på fattige menneskers bekostning.

I Somalia ser vi eksempler på nettopp dette. Kirkens Nødhjelp har bidratt til å sette i stand et anlegg som vanligvis forsyner rundt 4500 mennesker med vann. Men under den pågående krisen forsyner anlegget fire-fem ganger så mange mennesker. Dette er prosjekter som fører til at folk slipper å flykte, og at flere får vann, selv om tørken er alvorlig.

Dette er ett av mange eksempler som viser hvor viktig det er å drive langsiktig bistand mellom krisene.

Andre land også utsatt

Om Norge nå skal drive en bistandspolitikk som skal ta hensyn til vår egen asyl- og innvandringspolitikk, så åpner vi dører vi trodde var lukket for lengst. Vi kan ikke bruke vår rikdom til å gjøre hestehandler på fattige menneskers bekostning.

Vi vet ikke i hvilken grad Regjeringen kommer til å sette denne politikken ut i livet, eller hvilke land som kan oppleve å få betinget bistand. Men i tillegg til nevnte Somalia, er også Afghanistan, Sudan og Etiopia land det kommer asylsøkere fra og som mottar mye bistand fra Norge.

Vi gir ikke bistand fordi vi skal ha noe tilbake. Det vil kaste lange skygger over en stolt, norsk bistandshistorie om regjeringspartiene gjør alvor av sin egen politikk.

Her kan du lese flere artikler om returavtaler som forutsetning for bistand:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Bistand
  2. Bistandspolitikk
  3. Somalia
  4. Nødhjelp
  5. Asyl