Hva er best for de spilleavhengige? | Åsne Havnelid

  • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping
Fra kontrollrommet til Fabelaktiv AS på Hamar.

Vi har vanskelig for å se at fristelsene vil bli færre og de spilleavhengige vil få det bedre med flere aktører på markedet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er 34000 spilleavhengige i Norge – like mange som det bor i Tromsø by. Noen mener løsningen for dem er at Norge åpner for flere spillselskaper.

34000 spilleavhengige er mange - altfor mange. Det er helt nødvendig at Regjeringen setter inn tiltak, og det er helt på sin plass når medier som NRK ønsker å belyse problemet.

Åsne Havnelid.

Vi i Norsk Tipping er glade for alle som bidrar til opplyst debatt om pengespillmarkedet. Vi tåler også å være uenige i løsningen NRK Brennpunkt skisserer: At det å gi lisens til private spillselskaper i det norske markedet vil være til det beste for landets spilleavhengige.

Likevel, vi vil gjerne bringe til torgs argumentene NRK Brennpunkt velger å utelate når de trekker fram lisensmarkedet i Danmark som et eksempel til etterfølgelse.

Vi mener at nettopp erfaringene fra Danmark burde være grunn god nok til å tenke seg om to ganger før man slipper til selskaper med profitt som eneste mål. Danmark innførte lisens i januar 2012, og slik er situasjonen nå:

  • Omsetningen i markedet har økt med to milliarder kroner.
  • Veksten kommer fra kasino- og oddsspill på nett. Det er disse spillene som er tettest forbundet med spilleproblemer.
  • Færre spiller pengespill, men antallet risiko- og problemspillere øker. En ny dansk undersøkelse fra 2016 viser over 25 prosent økning siden 2005.
  • Antall spillere som henvender seg til vårt søsterselskap Danske Spils hjelpelinje for ludomane har økt med 50 prosent hvert eneste år siden 2013.

Vi har vanskelig for å se at fristelsene vil bli færre og de spilleavhengige vil få det bedre med flere aktører på markedet. Reklamemengden oppleves massiv allerede.

I dag er det i realiteten bare Norsk Tipping og Rikstoto som har lov til å markedsføre spill i Norge, likevel er bare ca. ti prosent av spillreklamen som sendes på norske TV-kanaler fra oss. Det er vanskelig å se hvordan trykket kan bli mindre når tjue selskaper skal sende reklame i alle TV-kanaler, på alle nettaviser og alle mobiler. Selskaper som tar i bruk tøffe virkemidler for å dra folk til lykkehjulet: Startbonuser, free spins og VIP-programmer.

Erfaringene fra Danmark burde være grunn god nok til å tenke seg om to ganger før man slipper til selskaper med profitt som eneste mål.

Alle disse virkemidlene står på Norsk Tippings «Nei»-liste, fordi vi vet at de gjør fristelsen enda vanskeligere å motstå for dem som strengt tatt ikke bør spille mer. I Danmark har Danske Spil tatt initiativ til en bransjeavtale for å få selskapene med lisens til å begrense sine bonusprogrammer. Foreløpig uten hell.

Norsk Tipping er heldigvis i den unike posisjonen at vår eier ikke har profitt som sitt hovedmål. Derfor kan vi trygt velge bort disse aggressive virkemidlene, og dermed selge mindre enn vi kunne ha gjort. Derfor kunne vi innføre totale tapsgrenser i fjor høst, selv om det betyr over hundre millioner kroner i tapte inntekter. Og måned for måned ser vi at andelen av våre inntekter som kommer fra spillere i risikosonen synker.

Nei-lista og tapsgrensen er forebyggende tiltak. Men, selv ikke gode, forebyggende tiltak vil kunne hjelpe en som allerede er syk. Og her mener vi at NRK Brennpunkt blander kortene. Forebygging av spilleavhengighet og behandling av spilleavhengige er to vidt forskjellige ting.

Så hvordan kan samfunnet best ta vare på de spilleavhengige? Eller enda viktigere: Hva skaper færrest spilleavhengige? Ulike markeder har valgt ulike løsninger. Den norske regjeringen har nylig valgt å videreføre spillmonopolet. Finland har tatt enda tydeligere grep, og samlet fra januar av absolutt alt spill i ett statlig selskap. Danmark har valgt lisens, og etter alt å dømme følger Sverige etter om ikke lenge.

Vi håper at en felles, nordisk undersøkelse om spilleavhengighet kan gi oss noen gode svar på hva samfunnet er tjent med.

Det skal bli svært interessant å følge utviklingen i alle disse markedene i årene som kommer. Vi håper at en felles, nordisk undersøkelse om spilleavhengighet kan gi oss noen gode svar på hva samfunnet er tjent med.

Slik det er i dag, sitter vi med tall innhentet med ulike metoder, som gjør at de vanskelig kan sammenlignes direkte. Det kan godt være at løsningen som ivaretar sårbare spillere på en bedre måte enn i dag ligger der ute et sted. Finnes den, vil vi støtte den helhjertet. Men vi tror ikke svaret ligger i lisensmarkedet.

Denne debatten dreier seg ikke om hva som er best for Norsk Tipping. Når den norske regjeringen har valgt å beholde spillmonopolet i stedet for å åpne for lisenser, er det etter en grundig utredning. De mener det er slik vi best kan forebygge problemer i samfunnet. Det er et modig verdivalg når vi vet hvor sterke krefter som har kjempet imot.

Les også: