Svarene på mitt innlegg viser at muslimhat ikke tas seriøst nok

  • Fahad Qureshi
    Fahad Qureshi
    Leder, Islam Net
Fahad Qureshi, leder av den muslimske organisasjonen Islam Net, svarer på kritikk.

Jeg blir for det meste møtt med personangrep og beskyldes for å ha onde hensikter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig la jeg i Aftenposten frem fire konkrete argumenter for at Kurt Westergaards famøse Muhammed-karikatur er islamofobisk. Jeg skrev at alle karikaturer som presenterer profeten Muhammed med islamofobiske stereotypier, er nettopp det – islamofobi.

Jeg er glad for å ha brakt karikaturdebatten i en ny retning hvor vi kan se på det islamofobiske elementet ved disse karikaturene. Det har vært mange svar i kjølvannet av kronikken min, blant annet fra Jon Helgheim og Frank Rossavik. Likhetstrekket mellom svarene jeg har lest, er at ingen av dem faktisk adresserer mine fire argumenter.

Jeg blir for det meste møtt med personangrep og beskyldes for å ha onde hensikter bak teksten. La meg imøtegå noe av kritikken:

«Du kan ikke snakke på vegne av alle muslimer»

Jeg hevder ikke å tale på vegne av alle muslimer. Men svært mange muslimer opplever islamofobiske karikaturer av profeten Muhammed som krenkende. Disse vil si seg enige i at for dem er Profeten mer verdt enn dem selv. Og ved at han krenkes med islamofobiske karikaturer, krenkes også deres menneskeverd, nettopp fordi han representerer dem.

«Du prøver å bringe islam i en radikal retning»

Jeg har ingen agenda om å radikalisere muslimer. Tvert imot, jeg engasjerer meg i samfunnsdebatten på intellektuelt og akademisk vis. Jeg tar fullstendig avstand fra ekstremisme og enhver beskyldning om å stå for slikt.

«Du bruker ikke ordet blasfemi, men essensen er den samme»

Blasfemi og rasisme er to forskjellige ting og argumenteres for på ulikt grunnlag. At karikaturene er blasfemiske, er et punkt i seg selv, men jeg argumenterer ikke ut fra det. Jeg har lagt frem konkrete argumenter for hvorfor karikaturene er islamofobiske.

«Skal det være helt opp til den enkelte å definere hva som er krenkende?»

Å bli utsatt for rasisme er en krenkelse av ens menneskeverd. Islamofobi er rasisme. Og jeg har argumentert saklig for hvorfor karikaturene av muslimenes profet er islamofobiske.

«Hvorfor kan ikke Westergaards forklaring av bombekarikaturen være genuin?»

Fordi tegningen fra starten av har vært formidlet som en karikatur av Profeten, ikke av en terrorist. Hvis noen lager en antisemittisk tegning av jøder som barnemordere og sier at tegningen egentlig kun er ment å kritisere israelsk vold mot sivile i Palestina, så vil dette bli avvist.

Tegningen må formidle det tiltenkte budskapet uten at den senere skal bortforklares. Hvis tegningen i seg selv fremmer et rasistisk, antisemittisk eller islamofobisk budskap, så er den nettopp det, uavhengig av hvordan tegneren senere bortforklarer sine intensjoner.

Det er synd at ingen av svarene på innlegget mitt har adressert islamofobien i karikaturene. Det viser at samfunnsdebatten ikke tar muslimhat seriøst nok.

Å unnskylde islamofobi er ikke et forsvar for ytringsfrihet. Fremover håper jeg å se flere viktige stemmer fordømme islamofobiske Muhammed-karikaturer.