Vi må beskytte røykernes omgivelser mot helsefare

Jeg kan ikke bare bry meg om røykerne, enten de røyker tobakkssigaretter eller damper e-sigaretter. Jeg må også bry meg om dem som befinner seg i røykernes omgivelser og puster inn røyken eller dampen, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Karl Erik Lund og Erik Nord ved Folkehelseinstituttet spør om jeg bryr meg mindre om livet til dem som røyker enn dem som ikke røyker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De to mener jeg demonstrerer at jeg bryr meg mindre om røykere fordi jeg vil regulere bruk og salg av e-sigaretter.
E-sigaretter er langt mindre helseskadelig enn tobakkssigaretter. De kan derfor være et skadereduserende alternativ for røykere som strever med å stumpe sigaretten for godt. Dette er også grunnen til at vi vil fjerne forbudet mot salg av e-sigaretter i Norge.

Helse - og omsorgsminister Bent Høie
Les også

Helseforskere: Bryr Bent Høie seg mindre om røykernes liv enn om andres liv?

Passiv damping

Men jeg kan ikke bare bry meg om røykerne, enten de røyker tobakkssigaretter eller damper e-sigaretter. Jeg må også bry meg om dem som befinner seg i røykernes omgivelser og puster inn røyken eller dampen. Førstnevnte er langt mer helseskadelig enn sistnevnte. Men Folkehelseinstituttet har dokumentert at passiv damping kan være helsefarlig for sårbare grupper som mennesker med hjerte- og karsykdommer, gravide og barn og unge. Derfor kan vi ikke tillate damping der folk ferdes.

Norge er bundet av EUs nye tobakksdirektiv, som inneholder felles produktkrav for e-sigaretter som må innføres i alle EØS-land. Hensikten er blant annet å sikre at e-sigaretter er trygge å bruke. Vi har sett mange tilfeller av nikotinforgiftning både blant voksne og barn etter bruk av e-sigaretter.

Å forhindre at e-sigaretten blir populær blant ungdom, er en annen viktig grunn til å ha regler for bruk og salg.

Lund og Nord skriver om en rapport fra England som viser at ti prosent av røykerne har byttet ut tobakkssigaretter med e-sigaretter. De peker også på en kunnskapsoppsummering der engelske helsemyndigheter blir oppfordret til å legge forholdene til rette for at røykere kan bytte til e-sigaretter. De spør om jeg vil revurdere reguleringen på bakgrunn av dette.

Ikke tillatt å dampe over alt

Jeg håper at vi også i Norge vil se at flere røykere bytter ut tobakksigaretter med e-sigaretter.

Skal vi få til dette, tror jeg lettere tilgjengelige e-sigaretter for voksne mennesker er det viktigste grepet, ikke at det blir tillatt å dampe over alt.

Lovforslaget om e-sigaretter ble til etter faglige innspill fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er også disse fagetatene som på vegne av meg følger med og vurderer ny kunnskap på området. Jeg har ikke mottatt informasjon fra dem som tilsier at kunnskapen de tidligere har formidlet ikke lenger står ved lag.

Lund og Nord må gjerne mene at jeg ikke bryr meg om røykerne. De tar feil.

Jeg bryr meg om røykerne. Men jeg bryr meg om omgivelsene deres også.