Debatt

Vi må samarbeide med forskere også i Kina

 • Svein Stølen
  Rektor ved Universitetet i Oslo
 • Mette Halskov Hansen
  Professor i Kina-studier, Universitetet i Oslo 
Fudan-universitetet er ett av Kinas ledende universiteter, og vi har samarbeidet i over 25 år, skriver innleggsforfatterne.

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende for Universitetet i Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende for kunnskapsutviklingen i hele verden. Forskningen kjenner ingen landegrenser. Den må spres og kunne utvikles i alle land dersom vi skal løse store globale utfordringer som pandemier eller klimaproblemer.

Tidligere forsker ved Universitetet i Oslo (UiO) Harald Bøckman kritiserer UiO for å være vertskap for Fudans europeiske senter for Kina-studier. Fudan-universitetet er ett av Kinas ledende universiteter, og vi har samarbeidet i over 25 år.

Krevende, men givende

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende for UiO. Vi samarbeider med universiteter og forskere på alle kontinenter, også i land hvor forskerne ikke nyter den samme grad av akademisk frihet som oss.

I de seneste årene har autoritære og populistiske styrer vunnet mer innpass, og forskningsfriheten er truet mange steder. Samtidig betyr de store globale utfordringene – klima, miljø, helse og ulikhet – at det er viktigere enn noensinne med samarbeid på tvers av landegrenser og politiske styreformer. Slikt samarbeid er krevende, men også givende.

Deler på utgiftene

UiO samarbeider med 12 av de viktigste universitetene i Kina og Hongkong. Og i årene 2014–2019 ble mer enn 2400 artikler publisert i samarbeid mellom kinesiske forskere og UiO-forskere.

Samarbeidet finner sted innen alle større fagområder, inklusive humaniora og samfunnsfag. Vi har videre til enhver tid ca. 50 kinesiske Phd-kandidater som studerer hos oss. Dette er resultat av et langt og godt samarbeid.

For 25 år siden var UiO en av initiativtagerne til Det Nordiske Senter ved nettopp Fudan-universitetet i Shanghai. I dag er mer enn 20 nordiske universiteter medlem av dette senteret, som har bidratt til mer og bedre samarbeide mellom nordiske og kinesiske forskere og studenter.

Nå er UiO blitt vert for Fudans europeiske senter for Kina-studier. Senteret er virtuelt, men huser en forsker og daglig leder fra Fudan universitet, samt en administrativ koordinator fra UiO. Utgiftene deles likt.

Forskning verden trenger

Målet er å muliggjøre mer forskningssamarbeid mellom Fudan, UiO og andre norske og europeiske universiteter innen temaer forskerne selv er interesserte i, og tar initiativ til. Videre skal senteret bidra til å styrke studentutveksling på høyere nivå. Det skal også bidra forskningskommunikasjon.

Forskningstemaene i startfasen av senteret er knyttet til helse og energi- og klima. Forskningstema som litteratur og styreformer diskuteres og utvikles. Den daglige lederen av senteret vil ha sitt kontor på Institutt for kulturstudier og orientalske språk, som blant annet omfatter Norges største Kina forsknings- og undervisningsmiljø.

Vi ser frem til arbeidet i senteret. Det vil styrke det akademiske samarbeidet mellom kinesiske og norske forskere og bidra til forskning verden trenger.

 • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Harald Bøckman: Beijing på Blindern: Universitetet i Oslo har havnet i et svært slett selskap

Les mer om

 1. Universitetet i Oslo
 2. Forskning og vitenskap
 3. Kina