Byråden blander kortene om ettåringer i barnehage

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 29. september viser Oslos kunnskaps- og oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til forskning som bekrefter at treåringer i barnehage har det bra. Men vår kronikk (18. september) handlet om ettåringer. Samme studie viser også at det å bli passet av familie til to-tre-årsalderen var forbundet med mindre antisosial adferd senere. Det nevner hun ikke.

Eidsvoll viser også til forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som fant at barn med barnehageplass fra 15 måneder gjorde det et halvt poeng bedre i første klasse, enn de som måtte vente. Men tall og bokstaver hos seksåringer var heller ikke tema i vår kronikk. Vi formidlet fagfolks bekymring for at barnehagestart alt ved ettårsalderen kan ha negativ innvirkning på senere adferd og psykisk helse.

Eidsvoll skriver om likestilling. Om ikke å spre tvil om at barn har godt av barnehage. Om kloke og varme barnehageansatte. Ja visst, men uansett hvor mange og gode de er, så er de fremmede for barnet, og de skifter på. Byråden søker å stoppe en viktig og kunnskapsbasert debatt. La oss heller forene krefter for å få til både god nok omsorg for de minste og likestilling. Begge deler er mulig.

Trine Klette, tilknytningsforsker

Gro Nylander, lege og forfatter