Kraftoverskudd og integrasjon i EUs kraftmarked

Kort sagt, tirsdag 24. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I min kronikk «Kraftoverskuddet forsvinner. Hva så?» i Aftenposten 17. januar hadde jeg tre hovedpoenger:

  1. Norge har gjennom tiltredelse til EUs 3. energimarkedspakke forpliktet seg til at det vesentligste av Statnetts flaskehalsinntekter skal brukes på å bygge nye kraftkabler til utlandet.
  2. Dersom Norge blir totalt integrert i EUs kraftmarked, er det for norske kraftkonsumenter og bedrifter i kraftkrevende industri likegyldig om Norge bruker mer eller mindre strøm enn det vi produserer selv.
  3. Bygging av vindkraft blir da et spørsmål om avveiningen mellom verdien av inntekter fra vindkraft og bevaring av naturressurser som ødelegges når vindkraft bygges ut.

Disse tre innsiktene blir 19. januar kritisert av Henrik Glette i Statnett og Toini Løvseth i Fornybar Norge. Argumentene deres er stort sett bare påstander. Det eneste faktiske argumentet de presenterer, er at jeg snakker usant om punkt 1.

Glette og Løvseth tror tydeligvis at jeg av en eller annen grunn skulle kaste all faglig integritet og krav til nøyaktighet over bord for å la meg irettesette på en ydmykende måte i Aftenposten.

La meg derfor sitere fra Statnett-notatet «Rapportering til RME av flaskehalsinntekter og henførbare kostnader i henhold til 3. energimarkedspakke». Der står det:

«Det er betydelige flaskehalsinntekter som oppstår i tilknytning til kraftflyt mellom landene i Europa, mens utvekslingskapasiteten til dels er begrenset. Dette har fra EUs side ledet til den konklusjon at det stilles krav til at flaskehalsinntekter som oppstår, primært skal benyttes til å opprettholde/øke utvekslingskapasiteten mellom landene, mens bruk til tariffreduksjon har fått lavere prioritet enn tidligere. Slike krav er stilt gjennom reguleringen i 3. energimarkedspakke, og er innlemmet i norsk regelverk.»
Resten av notatet utdyper EUs regler og kommer med forslag til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om hvordan man kan fortolke disse reglene. Kanskje Glette burde snakket med sine kolleger før han beskyldte meg for løgn?