Debatt

Sommerstengt jernbane er ikke en sovepute | Vibeke Aarnes, Bane Nor

  • Vibeke Aarnes, konserndirektør Infrastruktur, Bane NOR

Bane Nor prioriterer at banene skal være oppe mest mulig av døgnets timer til beste for kundene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens lederartikkel 24. juli er viet sommerstengningene av Oslo S. Budskapet er at sommerstengt jernbane ikke må bli en sovepute for Bane Nor, og med en oppfordring om at Bane Nor vurderer om den systematiske fornyelsen skal foregå for eksempel på nattetid, over kortere tidsperioder og ikke nødvendigvis på en måte som medfører total nedstengning av Norges hovedknutepunkt i ukevis hver eneste sommer.

Vibeke Aarnes.

Bane Nor prioriterer at banene skal være oppe mest mulig av døgnets timer til beste for kundene. Derfor bestreber vi oss på å legge nødvendig vedlikehold og fornyelse til tider på døgnet når det ikke går tog. Dersom vi må bruke lengre tid på arbeider enn nattlige togfrie perioder gir mulighet til, forsøker vi å skjerme kundene mest mulig ved å legge arbeidene til helger, høytider og til fellesferien, da færre reiser. De fleste som bruker toget er pendlere som er avhengige av toget for å komme seg på jobb, og vi i Bane Nor prioriterer å skjerme pendlerne slik at de ikke får sin arbeidsreise forstyrret.

Nattjobbing er ikke nok

Vi er enige i at sommerstengt jernbane ikke må bli en sovepute for Bane Nor. Derfor bestreber vi oss på å utnytte togfrie perioder om nettene best mulig, og gjøre mest mulig arbeid når vi må stenge banestrekninger i lengre perioder og innstille mange tog. Derfor har vi jobbet over 2000 netter i Oslo siden den store fornyelsesjobben startet i 2009, i praksis betyr det hver eneste natt de få timene om natten når det ikke går tog.

Da vi startet planleggingen av den omfattende fornyelsen i Oslo, skjønte vi raskt at det ikke var mulig å gjennomføre alle tiltakene kun på nattetid. Enkelte arbeidsoperasjoner er så kompliserte og omfattende at de må gjennomføres med stopp i togtrafikken i kortere og lengre tidsrom.

Samtidig med fornyelsen av anleggene i Oslo, er byggingen av Follobanen kommet til med omfattende anleggsarbeider på Oslo S og Loenga. I sommer er det Follobanen som har de største arbeidene på Oslo S. Utbyggingen av Follobanen vil dessverre forstyrre trafikken på Oslo S en tid. De som reiser på Østfoldbanen vil merke dette frem til banen står ferdig i 2021. Men da vil den nye banen til Ski gi mulighet til å utvikle et langt bedre togtilbud for Follo og Østfold.

Mer smidig bussavvikling

Gjennom de siste årene har Bane Nor sammen med NSB og Flytoget arbeidet med å bedre informasjonen til kundene ved togavvik og utvikle et forutsigbart system for alternativ transport som de faste reisende kan kjenne igjen fra år til år. Det er gjort endringer i bussfasilitetene ved spor 19 på Oslo S for å bedre forholdene for dem som reiser og gi en mer smidig bussavvikling.

Til nå er det brukt 2,4 milliarder i Oslo-området til fornyelse og investeringer for å øke kapasiteten og fleksibiliteten på Oslo S. Det har gitt resultater. Antall signalfeil som forstyrrer trafikken er gått ned. Togene er mer punktlige enn tidligere, både gjennom døgnet og i rushtidene. Samtidig er togtrafikken på Oslo S økt med 30 prosent ved to store ruteendringer. Punktlighetsstatistikken går noe opp og ned fra et år til et annet, men for perioden fra 2009 til 2016 sett under ett er det en positiv utvikling. Det forteller at det nytter å bruke penger på vedlikehold og fornyelse av jernbane.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Jernbanens Comeback
  2. Tog
  3. Vedlikehold