Debatt

Brende må be om løslatelse av Venezuelas politiske fanger | Dag Mork Ulnes

  • Dag Mork Ulnes
    Ambassadør
Portrettet av den fengslede opposisjonspolitikeren Leopoldo López er trykket på demonstranters T-skjorter.

Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Skritt for skritt nærmer situasjonen i Venezuela seg noe som ligner på et sammenbrudd. Til nå er 55 drept i løpet av de siste syv ukene.

Overgrep og fengslinger

Ordensmaktens stadige overgrep rettet mot de demonstrerende er foruroligende. Folkemassene marsjerer under banneret PAZ (Fred) med krav om endringer i landet for å løse de alvorlige mangler på mat og medisiner, samt løslatelse av den fengslede opposisjonspolitikeren Leopoldo López (dømt til fengsel i 13 år og 6 måneder for oppfordring til uro).

Dag Mork Ulnes, Norges ambassadør til Venezuela fra 1999 til 2004.

Venezuela herjes av matmangel, kaos og drap på demonstranter. Nå isolerer landet seg helt fra naboene.Så vidt vites er López nominert til Raftoprisen 2017. Likeledes krever folkemassene at Caracas’ borgermester Antonio Ledezma settes fri fra husarrest.

Et meget fattig land

To partier, COPEI og AD, har byttet om på å styre fra 1950-tallet og frem til valget i 1999. Men omfattende korrupsjon og store sosiale forskjeller til tross for enorme oljeinntekter, la grunnen for at Hugo Chávez ble valgt i 1999.

Chávez iverksatte tidlig i sin regjeringsperiode store sosiale hjelpeprosjekter. Men hånd i hånd med disse viktige omfordelingstiltakene vokste korrupsjonen på nytt i takt med økende grad av vanstyre, utøylet kriminalitet og mislykkede økonomiske prosjekter.

Statsgjeld og inflasjon har over et lite tiår brakt landet i kne økonomisk. Venezuela er nå et meget fattig land, og pengemaskinen PDVSA - statlige oljeselskapet – er teknologisk akterutseilt og nedslitt.

Tidevannskifte?

Så langt har president Nicolás Maduro (PSUV – Partido Socialista Unido de Venezuela) kunnet tære på avdøde Chávez’ politiske kapital, selv om store demonstrasjoner har pågått over flere år. Men nå brygger det opp til storm.

Opposisjonen har lenge famlet etter enighet. Imidlertid er det etter valget i 2015 oppstått et visst tidevannskifte. Større samarbeid er resultatet, ledet an av Henrique Capriles (Primero Justicia) og Leopoldo Lopez (Voluntad Popular). Disse partiene er bygget opp fra grunnen siden 2000.

Maduro og andre europeiske venstreradikale vil nok hevde at Capriles og Lopez tilhører klassen av Venezuelas privilegerte patrisierbarn, men det hersker uten tvil en ny realisme blant yngre venezuelanere. De ser at landet ikke kan vende tilbake til tiden da de enorme økonomiske og sosiale forskjellene rådet. Samtaler jeg har hatt i det siste, tyder på at dette er en riktig beskrivelse av dette skiftet.

Prekært

Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet. Amnesty International, FNs høykommissær for menneskerettigheter og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) har alle utstedt erklæringer der det har vært pekt på alvorlige menneskerettighetsbrudd fra regjeringens side.

Som Norges ambassadør til Venezuela (1999–2004) har jeg hatt rik anledning til å følge situasjonen. Jeg meget bekymret for regjeringen Maduros evne til å håndtere sikkerhetsproblemene. Det går ut over menneskerettighetene og den demokratiske prosess som nå er nødvendig.

Norge har en tradisjon for å la sin stemme bli hørt i saker der menneskerettigheter og demokrati er under press. Jeg anmoder utenriksminister Brende om snarest å be om at de politiske fangene blir løslatt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer:

Iført joggesko, sokker, en liten skulderveske og bærende på en bibel, vandret han gjennom tåken av tåregass og klatret opp på en politibil.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Venezuela
  2. Sør-Amerika