Debatt

La oss sammen finne løsninger for fremtidig bruk av Marka

  • Espen Jonhaugen
Skiforeningen er glade for at stadig flere bruker Oslomarka til friluftsliv og trening.

Som kursholder i terrengsykling og tilrettelegger i Marka, ønsker vi at det lages noen få, tilrettelagte løyper for stisykling, som kan avlaste mye brukte stier.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skiforeningen er glade for at stadig flere bruker Oslomarka til friluftsliv og trening. Men det betyr samtidig større slitasje på naturen. La oss sammen finne løsninger for fremtidig bruk.

Mange er fortvilet over slitasjen

Vi trenger ikke sitere noe lovverk. Alle vet at terrengsykkelrittet i Østmarka – et høydepunkt i sykkelmiljøet – ikke gikk bra. Naturen fikk denne gangen gjennomgå en altfor hard behandling. Dette vet også arrangøren, som tar sterk selvkritikk og sier de savnet en tydelig plan B.

EspenJonhaugen

Heldigvis så vi, på befaring fredag 12. juni, at sårene ikke er fullt så dype som først fryktet.Debatten rundt sykling i Marka er noe vi i Skiforeningen diskuterer med våre medlemmer til stadighet. Mange er fortvilet over den slitasjen stisykling forårsaker.

Enkelte vil hevde at gjørmehavet som åpenbarte seg etter årets ritt i Østmarka var «dråpen».

Et villere og våtere klima er et faktum

Til tross for til dels motstridene syn på hvilke bruksformer som er «riktigst», er Skiforeningen glade for at stadig flere velger å legge både trening og rekreasjon ute i Marka.

Samtidig er et villere og våtere klima et faktum.

Vi merker det når vi skal preparere skispor vinterstid, og når vi tilrettelegger for sykling om sommeren.

Disse klimautfordringene, sammen med stadig flere brukere, gir større slitasje – spesielt på utsatte stier.

Det er derfor gledelig å lese, både i pressen og i sosiale medier, at arrangøren av Terrengsykkelrittet i Østmarka tar sitt ansvar. De skriver at til kommende års arrangementer, må de «ha en klar alternativ løype som styrer helt unna sårbare stier, og som gir en god sykkelopplevelse også i regnvær».

La oss bruke erfaringene til noe positivt

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har i sitt opprop datert 7. juni 2015 oppsummert en liste over stier syklister bør unngå i sommersesongen 2015. Dette mener vi er riktig, og fornuftig.

Som kursholder i terrengsykling og tilrettelegger i Marka, ønsker vi at det lages noen få, tilrettelagte løyper for stisykling, som kan avlaste mye brukte stier.

Slike tiltak er viktige når vi staker ut kursen for fremtidig bruk av Marka.

La oss være enige om at årets ritt er historie. Men la oss samtidig være enige om at vi kan bruke erfaringene vi sitter igjen med til noe positivt. Alle som fremmer bruk av Marka, har et ansvar for å ta godt vare på den. Det er avgjørende for at vi vil kunne fremme friluftslivet også i fremtiden.

Denne saken startet med et innlegg fra Østensjøbeboer Kristin Lund, der hun argumenterte for et midlertidig forbud mot terrengsykling.

Så svarte arrangørene på hennes innlegg:

Les også

«Motstanderne må ikke få bruke årets ritt til å stikke kjepper i hjulene»

I et intervju med Osloby/Aftenposten sier Bymiljøetaten at de er negative til sykkelforbud i Marka.

Siden har både Kristin Lund og arrangørene av Terrengsykkelrittetskrevet nye debattinnlegg.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Marka