Debatt

Vi kan ikke akseptere et mulig justismord

 • Størker Svendsen

Størker Svendsen mener debattinnleggene i Aftenposten 22. januar og 12. mars er brannfakler som må sendes videre. privat

Fredrik Fasting Torgersen må få gjenopptatt saken sin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debattinnleggene i Aftenposten 22. januar, av professor Per Brandtzæg og professor Ståle Eskeland, og 2. mars av advokat Jan Tennøe, er som to brannfakler som må sendes videre.

Vi som er eldre husker saken som om det var i går. Dette er vår sak. Vi kan ikke forvente at de unge skal engasjere seg.

En stor del av Hegdehaugen skoles gymnasiastkull fra 1959 appellerer til eldre kull fra denne tiden. Vi som nå er i 60-, 70— og 80-årene. Søk opp og les om igjen disse to artiklene og engasjer dere med deres samtidige grupper. Det er viktig at vi nå kommer med en respons.

Wenche Foss og Jens Bjørneboe engasjerte seg i dette enkle krav:

Fredrik Fasting Torgersen må få gjenopptatt saken sin.

Han blir nå 80 år – la ham få oppleve at saken blir gjenopptatt mens han lever.

Systemer kan gjøre feil, men vi kan ikke akseptere et system der feil ikke blir rettet opp. Vi kan ikke akseptere et mulig justismord fra vår egen tid.

Søk sammen med dine jevnaldrende og gi deres respons til Aftenposten. La ikke dette går i glemmeboken enda en gang.

Les også:

Et justismord – og medienes ansvar

Det dreier seg om vår alles rettssikkerhet

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  En uskyldig person bør aldri miste retten til frifinnelse | Øystein Os Simonsen

 2. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?

 3. DEBATT

  Også rettsvesenet er feilbarlig

 4. KRONIKK

  En gjenåpning av Torgersen-saken er et bidrag til å reparere den systemtragedien som smadret hans liv

 5. KULTUR

  Ingunn Økland anbefaler fem norske bøker skrevet på cella

 6. KOMMENTAR

  I trygdeskandalen falt rettsstatens siste skanse. Hvordan kunne det skje?