21 grunner til at ledere ikke trenger å bry seg om sosiale medier | Hans-Petter Nygård-Hansen

Før du avfeier sosiale medier som noe «fjas,» bør dere finne ut hvorvidt dagens forretningsmodell vil stå seg like godt fremover.

Selv om «alle» bruker sosiale medier, betyr ikke det at alle ledere bør bry seg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sosiale medier er for mange ledere forbundet med Facebook, og Facebook er ofte forbundet med «fjas». Derfor er også Facebook ofte omtalt som «fjasboka».

Sosiale medier er fortsatt et belastende begrep, som gjør at mange ledere kvier seg for å ta det i bruk. Men på samme måte som teknologi og digitalisering ikke er et mål i seg selv, er heller ikke sosiale medier et mål.

Det er ikke et mål i seg selv å bruke sosiale medier. Hverken for selskapet eller selskapets ledelse. Selv om nesten hele Norges deltar i ett eller flere sosiale medier, behøver ikke det å bety at ledelsen i alle selskaper bør delta.

Innleggsforfatter Hans-Petter Nygard-Hansen er kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder, konferansier, forfatter, programleder og gründer.

Bidrar ikke ledelsens deltagelse og engasjement organisatorisk, omdømmemessig eller økonomisk, er det like greit å la være.

Her er 21 grunner for hvorfor du ikke trenger å bry deg om sosiale medier:

1. Totalt adresserbart marked: Via eksisterende kanaler og ansatte har dere tilgang til hele det adresserbare markedet. Dere har hverken behov eller ambisjoner om å nå flere kunder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

2. Økonomi: Salgsavdelingen har nok å gjøre. Salgsaktivitetene skalerer og dere har optimalisert både topp- og bunnlinje.

3. Markedsføring: Dagens markedsføringsmiks er optimal. Dere når målgruppene, budsjettene strekker til, og markedsføringen gir ønsket effekt.


4. Kjennskap: Selskapet er godt etablert og kjent i markedet. Markedsundersøkelser bekrefter at merkevaren er sterk og «top of mind» i alle målgrupper.


5. Kunnskap: Markedet har full oversikt og forståelse av hva deres produkter, varer og tjenester kan løse. Eksisterende aktiviteter og tiltak skalerer til det adresserbare marked.


6. Markedsandeler: Markedsposisjonen er tilfredsstillende. Markedsandelene kan ikke bli bedre, og virksomhetens er ikke, og vil ikke bli truet.

7. Nye markeder: Det foreligger ingen planer eller behov for å utvide til nye markeder. Selskapets produkter, varer og tjenester vil «alltid» bli etterspurt. Andre aktører vil ikke kunne utfordre posisjonen dere har i dag.


8. Nye relasjoner: Ledelsens nettverk er komplett. Det er intet behov til å utvide eller utvikle nettverket hverken lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.


9. Nye partnere: Det eksisterende økosystemet er optimalisert og står sterkt på alle måter. Nye samarbeidspartnere er utelukket.

10. Mediedekning: Ledelsen får den oppmerksomheten via mediene den trenger. Samtlige målgrupper blir nådd via aviser, radio og «fjernsyn».

11. Rekruttering: Dere har en sterk posisjon i markedet, og er et yndet sted å jobbe. Stillingsannonsene tiltrekker seg de beste kandidatene i markedet.


12. Stolthet: De ansatte trives svært godt på jobben. De er stolte av hvor de jobber, og hvem de jobber for. Samtlige ansatte anbefaler arbeidsplassen til venner og bekjente.


13. Ledelse: Internt og eksternt blir ledelsen oppfattet som moderne og oppdaterte. At ledelsen ikke er synlige i sosiale medier har ikke endret på det inntrykket.


14. Lojalitet: Kundene er svært lojale og vil aldri se etter andre. Til tross for stadig mer internasjonal konkurranse vil kundene alltid forbli lojale.

15. Politisk påvirkning: Kontakt og dialog med det offentlige er tilfredsstillende. Ledelsen ser intet behov for å påvirke på det politiske plan.

16. Samfunnsansvar: Selskapets samfunnsengasjement er godt nok kjent og mottar tilstrekkelig med oppmerksomhet.

17. Personlig merkevarebygging: Flere i ledelsen anerkjennes som «tankeledere» innen sitt respektive område. Den personlige merkevarebyggingen resulterer i økt stolthet, tillit og lojalitet fra de definerte målgruppene, inkludert de ansatte.


18. Medieinteresse: Ledelsen er naturlige kontaktpunkter når mediene trenger ekspert -uttalelser knyttet til områder selskapet er involvert i.


19. «Leads- og short-listen»: Salgsavdelingen har alltid nok av prosjekter å jobbe med, og nyter godt av alltid å være på kundenes «short-liste» når nye prosjekter planlegges.


20. Moderne inntrykk: Oppfattelsen eksternt er at dere følger med på den digitale transformasjonen. Den interne oppfattelsen stemmer godt overens med den eksterne.


21. Synlig på nett: Selskapets nettsider er godt indeksert av de største søkemotorene. Engasjement fra ledelsen er ikke nødvendig for å bidra til økt kjennskap, kunnskap, holdning eller handling fra beslutningstagere.

Før du avfeier sosiale medier som noe «fjas,» bør dere finne ut hvorvidt dagens forretningsmodell vil stå seg like godt fremover.

Internetteknologi har for alltid endret effekten av tradisjonelt salg og markedsføring. Sentralt i denne endringen finner vi sosiale medier. Derfor bør du ha gode grunner til ikke å delta og engasjere deg.

Hvor mange gode grunner fant du ut at du hadde til ikke å bry deg om sosiale medier?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter