Debatt

Nærpolitireformen i Norge er ulik svensk og dansk reform | Anders Anundsen

  • Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister (Frp)
Det er litt trist hvis Politiets Fellesforbund mener det er grunnlag for å mene at nærpolitireformen allerede nå fremstår som det vi har sett i Sverige og Danmark, skriver Anders Anundsen.

Et viktig motiv for omorganiseringen i Sverige og Danmark har vært å spare penger. I Norge bygger vi opp politiet og øker både bevilgninger og bemanning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 13. november omtaler leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad og hans nordiske kolleger politiets utvikling i Norden.

Innlegget leser jeg først og fremst som en kritikk av politireformene i Danmark og Sverige.

Om den pågående reformen i Norge er situasjonsbeskrivelsen mer omtrentlig:
«I Norge vil en reform, som ligner den svenske, bli gjennomført ved årsskiftet. Sannsynligvis med samme kaotiske konsekvenser og med mindre nærhet som resultat.»

Store forskjeller

Jeg er forundret over at Bolstad kan skrive under på et slikt utsagn.

Anders Anundsen.

Nærpolitireformen er basert på en prosess hvor Politiets Fellesforbund aktivt deltok på konstruktivt vis for å gi Norge et fremtidsrettet og enda bedre politi enn vi har i dag.

Det er store forskjeller mellom nærpolitireformen i Norge og reformene gjennomført i Sverige og Danmark.

Et viktig motiv for omorganiseringen i Sverige og Danmark har vært å spare penger. I Norge bygger vi opp politiet og øker både bevilgninger og bemanning.

Vi har inkluderende prosesser hvor både fagforeninger og kommuner spiller en viktig rolle. Vi gjennomfører etterforskningsløft og nye arbeidsmetoder i politiet. Det satses på nye IKT-løsninger, og Politihøyskolen er landets mest søkte studie.

Avhengig av medvirkning

Det er litt trist hvis Politiets Fellesforbund mener det er grunnlag for å mene at nærpolitireformen allerede nå fremstår som det vi har sett i Sverige og Danmark.

Vi er midt i gjennomføringen, og nærpolitireformens suksess avhenger også i stor grad av fagforeningenes medvirkning til et godt sluttresultat.

Det håper jeg vi fortsatt vil få til – fordi vi er opptatt av det samme, nemlig et moderne, sterkt faglig og nært politi, som forebygger, etterforsker, irettefører og kommer når det er behov for dem.

Det er allerede gjort veldig mye bra i oppfølgingen av nærpolitireformen, og mer er under gjennomføring.

Å sammenligne seg med andre land, kan ofte være en interessant øvelse. Men i dette tilfellet fremstår sammenligningen litt underlig – ut over at vi naturligvis må ha med oss erfaringer fra andre land med større reformer, slik at vi ikke går i feller andre alt er gått i.


På Twitter: @AndersAnundsen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også:

  • Politiets Fellesforbund mener de ikke har nok folk til å gjøre en god jobb for befolkningen og kaller situasjonen kritisk. Justisminister Anders Anundsen mener regjeringen er i rute.
  • Befalsorganisasjon: – Det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret
  • «Etter at 22. juli-kommisjonen pekte på svakheter i kultur, holdninger og ledelse i politiet, er politiledelse og ledelseskultur et hett tema» Hva gjør egentlig politiledere?

Les mer om

  1. Anders Anundsen
  2. Politiet