Debatt

Den egentlige budsjettkrisen | Marte Gerhardsen

 • Marte Gerhardsen, leder av tankesmien Agenda

Budsjettprosessen har svekket tilliten til regjeringen spesielt og politikere generelt. Helheten i budsjettet er dårlig for landet, og enda flere milliarder ble hentet ut av oljefondet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Fire slitne partiledere proklamerte lørdag at de hadde kommet frem til enighet på overtid.

Et politisk teater

Tøffe budsjettforhandlinger er ikke noe nytt i norsk politikk, men den store forskjellen på regjeringen Solberg og tidligere regjeringer er at Frps behov for egenmarkering gang på gang settes foran ansvarlig politisk styring. Det har vært stor uenighet innad i tidligere regjeringer også, men vi har aldri sett regjeringspartier som spiller så høyt og gambler med Norges fremtid for egen politisk gevinst.

Det ukloke ultimatumet fra statsministeren til samarbeidspartiene gjorde budsjettprosessen til et politisk teater som ingen skjønner noe av. I tillegg har vi endt opp med tidenes dyreste budsjett – og et budsjett som mangler prioritering.

I år tar vi for første gang mer penger ut av oljefondet enn vi setter inn. Mens vi over lang tid har dekket statsbudsjettet med cirka 8 % penger fra oljefondet, er vi nå nærmere 20 %. En femtedel av våre felles utgifter dekkes fra oljefondet.

Budsjettet går inn i historien

Behovet for å komme Venstre og KrF i møte etter at alle frister var gått ut, gjorde at bokføringen av årets statsbudsjett går inn i historien som det mest kreative noensinne. Inndekning av nye, dyre tiltak gjøres blant annet ved å legge inn en tenkt effektivitetsgevinst.

Dette er svært optimistisk all den tid regjeringens effektivitetsprogram for offentlig sektor så langt har gitt flere ansatte enn noen gang tidligere.

Videre skal penger hentes fra finansdepartementets diversepost. Det er ingen som har forklart hva som tilsier at diverseposten er blitt mindre – og hva som nå eventuelt skal prioriteres ned.

Tryller om penger til frie midler

De skal også bruke penger som er «blitt til overs» fordi det har kommet færre flyktninger. Dette er et eksempel på svært kort politisk hukommelse. Fordi flyktningkrisen i fjor var akutt og mye større enn forventet, fant regjeringen det nødvendig å bruke mer oljepenger enn planlagt for å håndtere den pågående krisen. Dette var ekstraordinære uttak. Nå er de samme pengene blitt tryllet om til frie midler.

I tillegg til at de har lagt opp til rekordhøyt uttak av oljepenger, vil resultatet høyst sannsynlig bli at de må ta ut mer enn planlagt fordi inndekningsplanen er preget av ønsketenkning.

Hjertesaker i stedet for helhet

På utgiftssiden er statsbudsjettet blitt til summen av partienes hjertesaker i stedet for et helhetlig budsjett for å møte de utfordringene Norge står overfor i 2017.

Norge har, for første gang på lenge, betydelig arbeidsledighet og en stadig større gruppe står permanent utenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at behovet for omsorg vil øke i årene fremover ettersom vi blir eldre, og alt tyder på at tiden med eventyrlige oljeinntekter er over.

Når alt dette skjer samtidig, trenger vi gode politiske løsninger som får flere i jobb, som sikrer velferdsstatens inntekter i fremtiden og holder utgiftene på et bærekraftig nivå. Solbergs budsjett stryker på alle disse punktene. Hun svekker inntektene gjennom formålsløse skattekutt til Norges rikeste, budsjettet inneholder ingen målrettet plan for å få flere i jobb og utgiftene til alle gode formål har eksplodert for å få samarbeidspartiene med på laget med Frp.

 • Her kan du blant annet lese hvor mye kontantstøtten til småbarnsfamilien øker pr. måned som et resultat av budsjettforliket: Kompromisser reddet budsjettet i 12. time

«Vingleparti»

Det var mange som advarte mot å slippe til et høyrepopulistisk parti i regjering. Solberg sa i 2005 at det ville være helt uaktuelt å gå i regjering med Frp. Hun kalte Frp et «vingleparti» og sa at «partier som har ambisjoner om regjeringsansvar må vise evne og vilje til å fronte det helhetlige opplegget og ikke motarbeide det kort tid etterpå. Det er knapt noen overdrivelse å benevne en slik vingling som lite ansvarlig.»

Frps oppførsel i budsjettdebatten er et resultat av at Frp under Solberg har fått fritt spillerom til å være et parti som setter seg selv foran helheten.

Eksemplene begynner å bli mange. Vi har sett sak etter sak hvor dette regjeringspartiet systematisk bruker dobbeltkommunikasjon. De sitter i regjering og gjennomfører politikk samtidig som de later som det finnes et annet FrP som er imot. Trygdeoppgjøret, stengning av FM-nettet, poseavgiften, flypassasjeravgiften, drivstoffavgiftene og flyktningforlik er noen eksempler.

Frps oppsiktsvekkende dobbelthet

I tillegg til denne oppsiktsvekkende dobbeltheten aksepterer Høyre at regjeringspartneren kjører konfrontasjonspolitikk på områder hvor det er avgjørende med forlik og samling. Et eksempel her er Integreringsforliket. Solberg inviterte forrige høst partiene på Stortinget til et forlik om integrering. Det ble inngått en avtale, og alle var innstilt på å finne samlende løsninger. Likevel gikk regjeringspartner Frp i konfrontasjon mot resten av Stortinget for å kunne markere seg og vinne gehør hos egne velgere.

Det kan se ut som om strategene i Høyre kalkulerer med at Frps konfronterende solospill og dobbeltkommunikasjon er nødvendig for å sikre tilstrekkelig høy oppslutning om Frp, som igjen er nødvendig for at Høyre skal beholde regjeringsmakten.

Det er en høy pris. Både for helhetlige politiske løsninger som Norge trenger og for tilliten til våre politiske institusjoner. Det mest alvorlige resultatet av denne strategien til nå er statsbudsjettet for 2017.

På Twitter: @martegerhardsen

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Politikk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Ikke dekning for anklagene om budsjettets ulykksalighet | Svein Flåtten

 2. DEBATT

  Venstre bedriver ansvarsfraskrivelse om budsjettet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. DEBATT

  «Ap vil øke skattene for folk flest med over 10 milliarder kroner»

 4. DEBATT

  Et lite serviett-regnestykke kan gi stor innsikt om klima og jernbane

 5. DEBATT

  Regjeringen bandt seg til masten før budsjettforhandlingene

 6. DEBATT

  «Trikset er enkelt: Se dine velgere. Forstå hvordan de har det. Innrøm feil. Snakk til dem i øyehøyde.»