Avkriminalisering av cannabis er et gode | Willy Pedersen

USA gjennomfører altså en omfattende reform. Fire delstater har legalisert bruk av cannabis og regulert stoffet omtrent som tobakk og alkohol. Flere kommer nok etter. Vi bør følge dette nøye, skriver Willy Pedersen.

Det er for tidlig å konkludere med at legalisering av cannabis i USA er mislykket, mener professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et overraskende kategoriskinnlegg om narkotikapolitikk konkluderer lege Ola Jøsendal med at legaliseringen av cannabis i Colorado i 2014 allerede tegner til å bli mislykket: Den narkotikarelaterte kriminaliteten øker. Den faller ikke, som tilhengerne jo trodde.

I forrige uke inviterte Helse— og omsorgsdepartementet og Europarådet noen av verdens ledende eksperter på cannabispolitikk til en konferanse her i Oslo. Flere belyste situasjonen i Colorado.

Alle hevdet at det foreløpig er umulig å trekke konklusjoner, reformen må få tid til å virke.

Professor Peter Reuter, som antagelig har fulgt utviklingen aller tettest, sa det slik: «Om de som allerede nå prøver å trekke konklusjoner, er det bare en ting å si: De er bløffmakere».

Omfattende reform

USA gjennomfører altså en omfattende reform. Fire delstater har legalisert bruk av cannabis og regulert stoffet omtrent som tobakk og alkohol. Flere kommer nok etter. Vi bør følge dette nøye.

Willy Pedersen

Fellestrekket hos dem som allerede nå prøver å trekke konklusjoner, er at vurderingene avhenger av hvilken posisjon de allerede har. Er en mot legalisering, tolker en de foreløpige resultatene i negativ retning. Er en tilhenger av legalisering, er reformen allerede en suksess. Men Reuter har rett. Vi må rett og slett vente før noen år vi kan se hvor dette bærer.De ulike amerikanske delstatene velger dessuten nokså ulike modeller. Uruguay – som også var til stede på konferansen – legaliserer også cannabis, men gjennom en modell med mye sterkere regulering og statlig kontroll enn USA. Om fire-fem år vil en rekke forskere ha evaluert erfaringene fra USA og andre land, da har vi bedre grunnlag for selv å gjøre kloke valg.

Den narkotikapolitikken man har ført de siste 50 år, med vekt på kriminalisering, politi og rettsapparat har ført galt av sted

Derimot var alle de inviterte ekspertene, fra en rekke ulike land, enige om at den narkotikapolitikken man har ført de siste 50 år, med vekt på kriminalisering, politi og rettsapparat har ført galt av sted. Alle som tok ordet, mente avkriminalisering av bruk av cannabis ville være av det gode.

Kriminaliseringen reduserer neppe forbruket, de svakeste blir straffet, menneskerettigheter blir lett satt til side.

Kategoriske forsvar

Ola Jøsendal har selv vært en av de sterkeste forkjemperne for bruk av heroin i behandlingen av tunge stoffmisbrukere i Norge. Jeg vil tro han mener at politiet bør spille en mye mindre rolle overfor denne gruppen i årene som kommer, dersom programmet skal fungere? Er dette irrelevant?

Saken er at andelen som siktes for narkotikaforbrytelser fortsetter å øke i Norge. Det meste av økningen handler om nokså små saker.

Blant nordmenn under 20 år er nå to av tre siktelser knyttet til narkotika. Mange av de heroinbrukerne Jøsendal forsøker å hjelpe i sin kliniske praksis, vil nok kunne fortelle ham om hvor destruktivt møtene med politi og rettsvesen har fungert.

Blant nordmenn under 20 år er nå to av tre siktelser knyttet til narkotika

Det hadde vært fint om Jøsendal også hadde diskutert slike forhold, i sitt kategoriske forsvar for norsk narkotikapolitikk.

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

  • _Plutselig var «alle» opptatt av at «hasj er farlig». En kronikk Willy Pedersen skrev i 2007 var årsaken. Pedersen har endret syn fra den gang, og mener at
Les også

hasj er mindre farlig enn alkohol

_
Johann Hari har vekket internasjonal oppsikt med sine refleksjoner rundt narkotikapolitikk. Han var gjest i Kultur hos Malin Kulseth sammen med Hilgunn Olsen fra Tyrilistiftelsen, Sveinung Rotevatn fra Venstre og SVs Benjamin Larsen: